Relacja z majowego spotkania

W sobotę 21 maja w Osowcu odbyło się spotkanie integracyjne kolegów z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Przy tej okazji odbył się też lot konkursowy Budapesztańskich Wysokolotnych. Ogromny wiatr sprawiał latającym gołebiom bardzo duże problemy.
Konkurs był połączony z pokazem funkcjonowania działania GPSu dla gołębi oraz szkolenie obserwatorów w ocenie punktowej dla Budapesztów, które prowadził kol. Andrzej Liwczak.
W obserwacji jak i w szkoleniu brało też udział zacne grono kolegów z Zamojskiego Klubu. Podczas tego spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń hodowlanych.
Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne przy dużym stole nad jeziorem w Turawie.
Myślę, że takie spotkania, to ważny aspekt naszego hobby. 

Uchwała

Zarząd KHGWiA podjął uchwałę w sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych.

Dopuszcza się możliwość wysyłania protokołów z lotów konkursowych za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej kierownika lotów.

Spotkanie integracyjne

Zapraszam członków naszego klubu a także hodowców gołębi wysokolotnych na spotkanie integracyjne które się odbędzie w Osowcu ul. Lipowa 12 w dniu 21 maja 2022.

 

Podczas tego spotkania organizuję lot konkursowy. Niektóre z gołębi będą miały założone rejestratory GPS, co pozwoli określić wysokość lotu.

Na tym spotkaniu zrobimy szkolenie obserwatorów lotów konkursowych.

Po zakończeniu lotu przenosimy się do ośrodka wczasowego nad jeziorem Turawa, gdzie będziemy wymieniali swoje doświadczenia hodowlane.

Koszt za nocleg z kolacją i śniadaniem to 130 zł.

Chęć uczestnictwa proszę zgłosić do niedzieli 8 maja SMS-em na mój nr.tel 602 504 585 lub e-mail : a.oruba@dydona.pl

 

Do zobaczenia.

Antoni Oruba

Majówka

Już za kilka dni rozpoczynamy „majówkę” i na całego rozpocznie się sezon lotów konkursowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego klubu do organizacji lotów konkursowych.

Koleżanki i Koledzy pokażmy, że jesteśmy silną grupą i jest wśród nas wielu doświadczonych hodowców, trzymających w swoich gołębnikach doskonałe gołębie wysokolotne i akrobatyczne.

Przypominamy, że w tym sezonie lotowym obowiązuję już nowe zasady organizacji lotów konkursowych, które dostępne są na naszej stronie internetowej: http://khgwia.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zasady-organizowania-lotow-konkursowych-stan-na-dzien-19-02-2022.pdf

Wszystkim Wam życzymy udanych lotów konkursowych i osiągnięcia rekordowych wyników.

Serdecznie zachęcamy wszystkich hodowców i pasjonatów gołębi wysokolotnych i akrobatycznych do wstąpienia w szeregi Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. W naszej organizacji znajdziecie wielu kolegów, którzy chętnie podzielą się z Wami swoim doświadczeniem. Dzięki członkostwu w naszym klubie będziecie mieli możliwość uczestniczyć w ekscytującej rywalizacji ze swoimi ulubionymi gołębiami – może nadszedł już czas, aby pochwalić się ich możliwościami?

 

 

Zarząd KHGWiA

Sezon lotowy 2022 pomału rusza

W kalendarzu mamy kwiecień, z czego wynikałoby, że to już wiosna. Niestety na razie w przyrodzie dominuje jeszcze zima. Początek kwietnia w przeważającej części kraju zaskoczył nas obfitymi opadami śniegu. Wciąż jeszcze panują dość niskie temperatury, a podczas nocy i rano występują nie tylko przymrozki, ale i regularne, kilkustopniowe mrozy. Tak trudne warunki pogodowe z pewnością stanowią poważne utrudnienie dla hodowców gołębi w czasie, w którym rozpoczął się okres lęgów i wychowywania młodych przez nasze gołębie.

 

Wierzymy jednak, że wiosna wkrótce jednak nadejdzie. Pojawią się dni z charakterystycznymi dla naszego klimatu temperaturami. Przyroda ożywiona rozkwitnie w pełni i drzewa pokryją się liśćmi. Już za kilka tygodni ruszy w końcu kolejny okres w hodowli gołębi, nie mniej ważny jak okres lęgów – sezon lotów konkursowych.

 

Część naszych Koleżanek i Kolegów już pomału rozpoczyna treningi swoich gołębi. Na razie jeszcze ostrożnie, bo łatwo o atak ptaków drapieżnych, które jeszcze nie przystąpiły do lęgów i wciąż są mocno zainteresowane gołębiami domowymi. Wkrótce jednak treningi ruszą na całego i rozpoczną się przygotowywania najlepszych gołębi do udziału w lotach konkursowych. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie wszystkich hodowców w organizacji lotów konkursowych.

 

Tymczasem zachęcamy, aby w oczekiwaniu na pełny rozruch sezonu lotowego Koleżanki Koledzy zapoznali się z treścią artykułu pt. „Zamojskie i roztoczańskie wysokolotne – piękne gołębie sportowe”. Znajdziecie w nim garść informacji na temat obu tych polskich ras gołębi wysokolotnych, do których hodowli serdecznie zachęcamy. Niech hodowla polskich ras gołębi stanie się przejawem patriotyzmu, tak potrzebnego w obecnych czasach, gdy po blisko osiemdziesięciu latach ponownie stajemy w obliczu zagrożeń konfliktem wojennym.

 

W artykule tym znajdziecie też kilka informacji o organizacji lotów konkursowych.

 

Zapraszamy do lektury.

 

 

Zarząd KHGWiA

Relacja z Walnego Zjadu Członków 23.01.2021

W dniu 23 stycznia 2021 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej „Restauracji u Bujaka” w Zielonej Wsi koło Rawicza odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków KHGWiA, który został zwołany przez ustępujący Zarząd Klubu.

Na obrady stawiło się 30 członków KHGWiA.

Głównym elementem tego zjazdu był wybór nowego zarząd KHGWiA.

 

Przewodniczącym Klubu został wybrany kolega Antoni Oruba.

 

Członkami zarządu zostali:

 • Marek Kolinski – wiceprzewodniczący,
 • Adrian Skiba – skarbnik
 • Adam Zagańczyk – kierownik lotów,
 • Michał Czuba – członek zarządu ds. medialnych,
 • Piotr Knapik – członek zarządu ds. lotów konkursowych rasami węgierskimi,
 • Mieczysław Sroka – członek zarządu ds. hodowlanych.

 

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków KHGWiA przyjął także nowy Regulamin Klubu. Nastąpiło w nim kilka zmian, motywowanych chęcią dostosowania go do obowiązujących w naszym kraju przepisów dotyczących działalności stowarzyszeń.

Nastąpiła także zmiana kompetencji Zarządu Klubu. Zostały one poszerzone o następujące zadania:

 • Opracowywanie projektów regulaminów lotów konkursowych oraz zmian w regulaminach już obowiązujących, a także przedkładania ich na Walnym Zjeździe, celem zaopiniowania;
 • Uchwalanie wyżej wymienionych regulaminów, ale tylko w wersji uzgodnionej z klubami pokrewnymi za pośrednictwem upoważnionego przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza koordynatora ds. lotów konkursowych. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZHGRiDI jako obowiązujące.

Takie poszerzenie kompetencji zarządu było umotywowane potrzebą zapewnienia właściwej i sprawnej współpracy z innymi klubami, zrzeszającymi hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. W sytuacji potrzeby zmiany treści dokumentów regulujących organizację lotów konkursowych z udziałem tych gołębi nie jest możliwe podejmowanie decyzji w tej sprawie przez Walny Zjazd Członków. Opóźniałoby to znacznie i utrudniało podjęcie decyzji w tych sprawach. Członkowie Klubu dali więc zarządowi delegację do podejmowania decyzji w tym zakresie.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji lotów konkursowych przyznano także zarządowi klubu kompetencję powoływania dodatkowego kierownika lotów, a także tzw. stałych obserwatorów, którzy są dyspozycyjni i zamieszkują w regionach, gdzie jest problem z obserwatorami. Klub będzie im zwracał koszty paliwa na dojazd”.

 

 

 

opracował:         Wiceprzewodniczący Zarządu Marek Koliński

Sprawozdanie

Wrocław 22-12-2021r.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Zaproszenie Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych zaprasza członków na

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy za okres 2018 -2021r. który odbędzie się w Rawiczu

w dniu 23-01-2022r. godz 13 Restauracja u Bujaka Zielona Wieś 51 63-900 Rawicz

Proponowany porządek obrad zjazdu

1/ Otwarcie Zjazdu oraz powitanie zgromadzonych osób -Przewodniczący 2/ Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu 3/ Przyjęcie regulaminu i porządku obrad 4/ Wybór Komisji: Skrutacyjnej – Uchwał i Wniosków ( lub połączenie obu komisji ) 5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności KHGWIA – 2021r 6/ Sprawozdanie finansowe Skarbnika – za okres 2013-2017 oraz 2018- 2021r 7/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący – za okres 2013 -2017 oraz 2018- 2021r 8/ Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący – 2021r 9/ Dyskusja nad sprawozdaniami 10/ Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

11/Wybór Przewodniczącego zarządu KHGWiA 12/Wybór członków zarządu KHGWiA (5-7 osób) w tym przewodniczącego 13/Wybór członków komisji rewizyjnej KHGWiA (2-3 osoby ) 14/Wybór członków sądu koleżeńskiego KHGWiA ( 2-3 osoby ) 15/ Piętnastominutowa przerwa w obradach 16/ Ukonstytuowanie się Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego 17/ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 18/ Przyjęcie Uchwał i Wniosków 19/ Przedstawienie nowych członków 20/ Zatwierdzenie zaplanowanych zadań okres na 2022 r. 21/ Sprawy bieżące ,wolne glosy 22/Zakończenie obrad W celu przygotowania warunków związanych z obostrzeniami COVID 19 proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17-01-2022r. r. Kontakt kol Michał Czernicki tel 724114090 Uczestników Walnego Zjazdu zobowiązuje się do zachowania reżimu sanitarnego oraz przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych związanych z COVID 19. Uczestnikom zjazdu zostanie zmierzona temperatura, uczestnik zobowiązany jest także do posiadania maseczki (ZAKŁADAMY W TRAKCIE ZEBRANIA) ,rękawiczek ochronnych oraz zachowania bezpiecznej odległości

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

 

Regulamin obrad zjazdu sprawozdawczo wyborczego

1/Podstawą do określenia ilości uczestników będzie lista obecności ,obrady będą prawomocne jeżeli weźmie w nich udział 50%+1członek w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość członków 2/Do zadań przewodniczącego należy : Kierowanie obradami oraz udzielanie głosu uczestnikom, czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad, wydawanie zarządzeń porządkowych na sali obrad

3/Zjazd członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 4/Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 5/Komisja skrutacyjna ustala ilość obecnych członków ,stwierdza prawidłowość obrad 6/ Komisja uchwał i wniosków przedstawia członkom zjazdu wnioski zgłoszone w dyskusji 7/Z przebiegu obrad sporządza się protokół który podpisują przewodniczący oraz sekretarz 8/Niniejszy regulamin uzyskuje moc wiążącą z chwilą uchwalenia go większościom głosów

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

             

 

                                                                                                                       Wrocław 28-06-2021r.                                    

 

                                                      Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Członków

 

W dniu 20-06-2021r. we Wrocławiu odbył się WZCz KHGWiA

Dziękuje wszystkim za przybycie w tak trudnych czasach, po wysłuchaniu sprawozdań

udzielono absolutorium dla Zarządu .

 Proponowana zmiana w regulaminie Klubu nie została zaakceptowana przez WZCz, a

standardy  dla ras Roztoczański wysokolotny i Zamojski uczestniczących w lotach

konkursowych oraz karty lotów konkursowych warunkowo dopuszczone ze względu na

 czas pandemii w których je realizowano.

W prowadza się zaległe zmiany : Obowiązki Członka Klubu § 5  pkt 4    oraz

Walny Zjazd Członków § 10 pkt 9

Kol. Antoni Oruba przedstawił wykresy z GPS z treningów swoich gołębi. Można i warto

zakupić taki komplet GPS dla podniesienia rangi lotów konkursowych.

Na koniec podziękowania również dla osób potwierdzających swoje przybycie bądź

absorpcję na WZCz .

 

                                                                                           Przewodniczący KHGWiA

                                                                                           Andrzej Wojciechowski

INFORMACJE

          Wrocław 06-06-2021.r

 

    INFOMACJA

 

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Klubu termin

Walnego  Zjazdu Członków Klubu uległ zmianie

i odbędzie się  20-06-2021r. we Wrocławiu

 1. Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych

Pierwszy termin 13:30

 

                                                                          (proszę o potwierdzenie obecności)

                                                 

                                                                                                                                             Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                               Andrzej Wojciechowski

                                                                                                 

 

                                                                                                                               Wrocław   25-05-2021r.

 

 

                                                                                                                        

                                                                               Informacja                        

 

                                             Informacja o terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

                                             Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                              27- 06 – 2021r. we Wrocławiu pierwszy termin godz.10

                                              drugi 15 min. później

                                             Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych.

                                             W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

                                              ulec zmianie.

                                                                     

                                                                                                                                                   Zarząd KHGWiA

 

 

                                                                             

                                 

 

                          

                                                                      WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

                                     Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                                                       Wrocław 27-06-2021r.

  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania ,przybyłych członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania .
 3. Zatwierdzenie ważności obrad.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu z działalności za 2020r.
 5. Sprawozdanie Kierownika Lotów.
 6. Sprawozdanie Skarbnika klubu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi ( na wniosek kom. rew.)
 10. Dyskusja o sprawozdaniach.
 11. Zmiany w regulaminie Klubu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze  względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

                                                                                                        Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                           Andrzej Wojciechowski

                                                                                                   

 

                                                                                                                               Wrocław 04-05-2021r.

 

        Informacja

 

Informacja o planowym terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

            Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

20-06- 2021r.  albo 27-06-2021r. we Wrocławiu ul. Klecinska 124

na terenie ogródków  działkowych.

W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

ulec zmianie.

                                                                         

 

 

                                                                                                               Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                              Andrzej Wojciechowski

 W sobotę 27-02-2021r. odbyło się spotkanie członków

Klubu Hodowców Gołębi  Wysokolotnych i Akrobatycznych

z powodu COV19 i odległości do pokonania, nie wszyscy mogli dojechać  na wydanie

nagród za udział w lotach  konkursowych  w sezonie 2020r.

 obecnym na spotkaniu rozdano puchary i nagrody za udział w konkursach:

 

KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH i AKROBATYCZNYCh  Sezon 2020r.

  Debiut  Roller  Birmingham  gr. 1-młode

                 Kol.       Adam Szymański   Sezon 2020r.  226 pkt.

 Tipler Zagłębiowski  –  młode 

           Kol.     Marek Majerczak   NL  Sezon 2020r. 3 h: 38 min

 Zamojskie   Młode             

           Kol.     Mieczysław Sroka     NL  Sezon 2020r.    1 h: 53 min.

Zamojskie Dorosłe            

            Kol.     Mirosław  Gdak     NL  Sezon 2020r.       4 h: 48 min

 Roztoczański    Wysokolotny  – młode 

                 I    Miejsce        Kol.     Jacek Bereżnicki       Sezon 2020r.  4 h:   7 min

                 II  Miejsce         Kol.     Mieczysław Sroka    Sezon 2020r.       26 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny –  młode            

                 Kol.     Eugeniusz Liszewski   NL    Sezon 2020r. 5 h: 20 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny – dorosłe                

                  Kol.     Eugeniusz Liszewski                                      NL   Sezon 2020r.       7 h :57 min

Wysokolotny  Budapesztański  – młode

   Rekord w rasie     I MIEJSCE     Kol.      Antoni Oruba                  Sezon 2020r.   2831 pkt.   9 h: 57 min

                                  II MIEJSCE     Kol.     Wojciech Gałęzowski    Sezon 2020r.   2536 pkt.    7 h: 38 min

 

 

Tippler  Angielski – młode

                  I MIEJSCE        Kol.     Zygmunt Stefaniuk                   Sezon 2020r.   12 h:  10 min

                  II MIEJSCE       Kol.     Andrzej Wojciechowski           Sezon 2020r.   11 h:  50 min.

Debiut     III MIEJSCE        Kol.    Andrzej Feszter                        Sezon 2020r.     8 h : 16 min.

Tippler Angielski –  dorosłe

           Kol.  Adam Zagańczyk   NL      Sezon 2020r.  14 h:   9 min.     

 

Wszystkim gratulujemy zdobytych nagród .

 

COV 19 ogranicza spotkania oraz  przemieszczanie  się jest utrudnione mamy nadzieję że   

w tym roku 2021 pandemia wygaśnie i będzie można spokojnie odbywać loty .

Sympatyk Gołębi Wysokolotnych Mirosław Prycik Prezes firmy Dolnośląski Akcelerator

Technologii  i Innowacji w ramach długoletniej współpracy z przewodniczącym KHGWiA

Andrzejem Wojciechowskim ufundował dla wszystkich zwycięzców dodatkowe nagrody.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

                                                                                                             Wrocław 25-01-2021r.

Informacja

 

Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  informuje że planowane zebranie

sprawozdawcze za 2020r. odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, z powodu pandemii COV 19 .

 

Rozliczenie oraz wszystkie sprawy  Klubu odbędą się drogą mailową .

                                                                                                                                                     Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski

Walny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotny i Akrobatycznych

                          Wysokolotnych i Akrobatycznych .

 

W dniu 25-01-2020r. przy okazji Krajowej Wystawy w Kiecach odbył się

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotnych  i Akrobatycznych

Zjazd otworzył przewodniczący Andrzej Wojciechowski, stwierdzono kworum

do podejmowania wiążących decyzji. Następnie udzielono absolutorium zarządowi za 2019r. w kolejnych punktach uchwalono zmiany w regulaminach.

 1. W sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych,

Protokoły mają być wysyłane pocztą w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zmiana w Zasadach Organizacji Lotów Konkursowych dotycząca zapisu wyznacza  na akceptuje Kierownik Lotów a w przypadkach wątpliwych wyznacza.
 2. Zmiana w Ocenie Lotów Konkursowych dla Tipplera Angielskiego dotyczy.

lądowania pierwszego gołębia ze stada a stado w ciągu 1 godziny wylądowało po zakończeniu pomiaru czasu do zaliczenia konkursu.

Uwaga: brak czasów indywidualnych.

 1. Dopuszczenie wstępnego regulaminu lotów Takli.

Propozycja zmian została wysłana do zatwierdzenia przez PZ.

W wystawie brali udział członkowie Klubu Hodowców Gołębi

 Wysokolotnych i Akrobatycznych

W rasie Wysokolotny Budapesztański Klasa Sport

Mistrz Polski- Daniel Jasiński              2275pkt   8h 15 min

I   V-ce MP –Wojciech Gałęzowski     2254pkt   7h 50 min

II  V-ce MP- Paweł Kaleta                      978pkt  12h 48 min

 

 Roller Birmingham Klasa Sport

Indywidualny Mistrz Polski – Michał Czuba     623pkt.

W dniu 26-02-2020r. zostały rozdane puchary i dyplomy ufundowane

przez  firmę  ADITECH

Przewodniczący

Andrzej Wojciechowski

Walne Zebranie – Wystawa Klubowa 09.02.19

                                              INFORMACJA  o  WZCz  KHGWiA

Zamość ul. Szczebrzeska 102 Hala Sportowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5

Po wstępnych rozmowach z prezesem ZSHGiDO  Edwardem Wasilem ,

będziemy mile widziani w Zamościu, tam też organizujemy WZCz klubu.

Termin  WZCz  KHGWiA to 9 luty 2019 w Zamościu.

Koszty wystawy w Zamościu:  50 zł wpisowe  + 3 zł za gołębia

chętnych na wolierę proszę o kontakt  509507384

Hotel – Mirosław Duda 723652759

Terminy:

8. luty piątek-  wkładanie i ocena gołębi

9. luty sobota-  wystawa ,po południu Walne  Zebranie Członków  naszego Klubu godz. 13

10. luty niedziela-  wystawa, rozdanie nagród

                                        Proponowany program WZCz

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego ,stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego klubu
 4. Sprawozdanie skarbnika klubu
 5. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian dotyczących Regulaminu Klubu
 8. Wprowadzenie sezonu lotowego 
 9. Termin opłat klubowych 
 10. Dofinansowywanie wystaw /likwidacja
 11. Projekt regulaminu dla gołębi  Zamojskich
 12. ? regulamin dla Budapesztów 2 czy jeden -który
 13. Kategoria  open
 14. Strona dla zewnętrznych obserwatorów
 15. Open a garłacz wywrotny nowy rozdział
 16. P. K.
 17. ?????????
 18. Wolne wnioski
 19. Podjęcie uchwał
 20. Wręczenie nagród za loty konkursowe 2018 r.
 21. Zakończenie obrad

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                    Andrzej Wojciechowski