Walne Zebranie Członków klubu KHGWiA

Walne Zebranie Członków klubu KHGWiA odbędzie się w dniu 16 grudnia 2023r. o godzinie 12:00 w Kielcach na terenie Targów Kielce w sali konferencyjnej – Hala F.

Proponoway program WZCz:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przedowniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Wręczenie nagród za loty konkursowe
 8. Dyskusja, między innymi na temat:
 • rozwój klubu – pozyskiwanie członków, zwiększenie ilości lotów
 • Klasa Sport na wystawach – problemy techniczne
 • planowanie działalności klubu w 2024r. 

       9.  Podjęcie uchwał i zakończenie obrad

 

                                                                                  Zarząd KHGWiA

Zaproszenie na weekendowe spotkanie hodowców gołębi wysokolotnych

W dniach  29 i 30 kwietnia 2023 r. Kolega Antoni Oruba – Przewodniczący Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych – organizuje spotkanie dla hodowców gołębi wysokolotnych. Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy zarówno członków KHGWiA, jak również kolegów nienależących do naszego Klubu.

Spotkanie to planowane jest na samym początku długiego weekendu majowego. Mamy nadzieję, że organizacja przedsięwzięcia w tym terminie ułatwi Kolegom możliwość wzięcia udziału w tym spotkanku i stanie się ono doskonałą okazją do integracji naszego środowiska – hodowców i sympatyków gołębi sportowych. Planujemy je rozpocząć w sobotę 29 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00.

Podczas tego spotkania Kolega Oruba zorganizuje pokazowy lot konkursowy gołębiami rasy budapeszteński wysokolotny. Gołębie w stadzie konkursowym będą miały założone urządzenia firmy SKY LEADER, umożliwiające pomiar wysokości ich lotu z wykorzystaniem technologii GPS. Dzięki temu będzie można porównać wskazania odczytu wysokości, mierzone za pomocą urządzeń technicznych, z odczuciami poczucia wysokości gołębi, określanymi na podstawie naocznej obserwacji. Lot gołębi zostanie zorganizowany w miejscu, gdzie mieszczą się gołębniki naszego Kolegi, pod adresem:

46-023 Osowiec, ul. Lipowa 12.

 Następnym punktem programu tego przedsięwzięcia będzie spotkanie integracyjne hodowców i wymiana doświadczeń w hodowli i lotach z udziałem gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. To spotkanie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Jowisz nad pobliskim Jeziorem Turawskim:

46-045 Turawa, ul. Spacerowa 6.

Koszt pobytu na spotkaniu integracyjnym (nocleg ze śniadaniem) dla uczestników korzystających z noclegu wyniesie 100 zł/osoby.

Gospodarzem lotu pokazowego i spotkania integracyjnego będzie Kolega Antoni Oruba, który zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Chętnych do przyjazdu prosimy o potwierdzenie przybycia (z noclegiem lub bez) na maila  anton.oruba@gmail.com lub telefonicznie 602-504-582, w terminie do 25 kwietnia 2023 roku.

UWAGA!!!

Jeżeli w spotkaniu weźmie udział wystarczająco duża liczba uczestników Kolega Andrzej Liwczak, koordynator ds. organizacji lotów konkursowych przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych  Drobnego Inwentarza, poprowadzi podczas tego spotkania szkolenie dla obserwatorów lotów konkursowych z wszystkich obowiązujących regulaminów dla  ras wysokolotnych i akrobatycznych. Uczestnicy na koniec otrzymają Certyfikaty, wydane przez Kolegium Sędziów PZHGRiDI.

Serdecznie zapraszamy do udziału hodowców z wszystkich klubów przynależnych do PZHGRiDI.

Zaktualizowany regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych

Na wniosek klubów i po konsultacjach wprowadza się dla rasy zamojski i roztoczański wys.  ograniczenie  ilości gołębi mogących brać udział w lotach konkursowych – od 3 – 9 szt. Zmiana jest naniesiona w załączonym Regulaminie oceny lotów  konkursowych  dla gołębi wysokolotnych (od 2023) w pkt 1na czerwono.

Zaktualizowany regulamin oceny lotów wysokolotnych 2023

Walny Zjazd Członków klubu 17 grudnia 2022r.

INFORMACJA

   Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  zawiadamia, że zwołuje Walny Zjazd Członków klubu w dniu 17 grudnia 2022 r.  o godz. 14 , który odbędzie się w Kielcach,  na terenie  Targów  Kielce, w sali konferencyjnej w  Hali F.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Zjazdu oraz powitanie zgromadzonych członków.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Przyjęcie  porządku obrad.

4. Wybór Komisji uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu z działalności za 2022 rok.

6. Sprawozdanie Kierownika lotów.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Głosowanie ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu.

12. Wręczenie nagród za zdobyte tytuły w lotach konkursowych

13. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd klubu Regulaminu Alternatywnego oceny lotu dla       budapeszteńskich wysokolotnych.

14. Dyskusja m. innymi na temat:

   – propozycji ewentualnych zmian w regulaminach

   – lotów konkursowych i uczestnictwa w wystawach, w tym w Klasie Sport

   – planów działalności Klubu w 2023 r.

15. Wolne wnioski, podjęcie uchwał.

16. Zakończenie obrad.

 

Zaproszenie na szkolenie

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE OBSERWATORÓW, Z WYDANIEM CERTYFIKATÓW.

W dniu 08.10. 2022 r. pod auspicjami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza odbędzie się szkolenie obserwatorów lotów konkursowych z wszystkich obowiązujących regulaminów dla  ras wysokolotnych.

Gospodarzem szkolenia i spotkania integracyjnego będzie Antoni Oruba, przewodniczący KHGWiA, który zaprasza wszystkich zainteresowanych do 46-023 Osowiec, ul. Lipowa 12. Szkolenie rozpocznie się o  godz. 10.30, które przeprowadzi Andrzej Liwczak, koordynator ds. lotów konkursowych. Uczestnicy na koniec otrzymają  Certyfikaty, wydane  przez Kolegium Sędziów. Może uda się zrobić jeszcze lot konkursowy budapeszteńskimi wys. i szkolenie praktyczne w tej rasie.

Organizatorzy zapraszają po szkoleniu do hotelu nad Jeziorem Turawskim, gdzie będzie spotkanie integracyjne, z możliwością  rezerwacji noclegu ze śniadaniem. Koszt pobytu dla uczestników to tylko 70 zł/os dla korzystających z noclegu, natomiast całość wyżywienia pokryje Polski Związek. Chętnych do przyjazdu prosimy o potwierdzenie przybycia (z noclegiem lub bez) na maila  anton.oruba@gmail.com lub telefonicznie 602-504-582, w terminie do 24.09.2022. Serdecznie zapraszamy do udziału hodowców z wszystkich klubów przynależnych do PZHGRiDI.

Relacja z majowego spotkania

W sobotę 21 maja w Osowcu odbyło się spotkanie integracyjne kolegów z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Przy tej okazji odbył się też lot konkursowy Budapesztańskich Wysokolotnych. Ogromny wiatr sprawiał latającym gołebiom bardzo duże problemy.
Konkurs był połączony z pokazem funkcjonowania działania GPSu dla gołębi oraz szkolenie obserwatorów w ocenie punktowej dla Budapesztów, które prowadził kol. Andrzej Liwczak.
W obserwacji jak i w szkoleniu brało też udział zacne grono kolegów z Zamojskiego Klubu. Podczas tego spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń hodowlanych.
Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne przy dużym stole nad jeziorem w Turawie.
Myślę, że takie spotkania, to ważny aspekt naszego hobby. 

Uchwała

Zarząd KHGWiA podjął uchwałę w sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych.

Dopuszcza się możliwość wysyłania protokołów z lotów konkursowych za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej kierownika lotów.

Spotkanie integracyjne

Zapraszam członków naszego klubu a także hodowców gołębi wysokolotnych na spotkanie integracyjne które się odbędzie w Osowcu ul. Lipowa 12 w dniu 21 maja 2022.

 

Podczas tego spotkania organizuję lot konkursowy. Niektóre z gołębi będą miały założone rejestratory GPS, co pozwoli określić wysokość lotu.

Na tym spotkaniu zrobimy szkolenie obserwatorów lotów konkursowych.

Po zakończeniu lotu przenosimy się do ośrodka wczasowego nad jeziorem Turawa, gdzie będziemy wymieniali swoje doświadczenia hodowlane.

Koszt za nocleg z kolacją i śniadaniem to 130 zł.

Chęć uczestnictwa proszę zgłosić do niedzieli 8 maja SMS-em na mój nr.tel 602 504 585 lub e-mail : a.oruba@dydona.pl

 

Do zobaczenia.

Antoni Oruba