Walny Zjazd Członków klubu 17 grudnia 2022r.

INFORMACJA

   Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  zawiadamia, że zwołuje Walny Zjazd Członków klubu w dniu 17 grudnia 2022 r.  o godz. 14 , który odbędzie się w Kielcach,  na terenie  Targów  Kielce, w sali konferencyjnej w  Hali F.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Zjazdu oraz powitanie zgromadzonych członków.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Przyjęcie  porządku obrad.

4. Wybór Komisji uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu z działalności za 2022 rok.

6. Sprawozdanie Kierownika lotów.

7. Sprawozdanie Skarbnika.

8. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.

9. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Głosowanie ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu.

12. Wręczenie nagród za zdobyte tytuły w lotach konkursowych

13. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd klubu Regulaminu Alternatywnego oceny lotu dla       budapeszteńskich wysokolotnych.

14. Dyskusja m. innymi na temat:

   – propozycji ewentualnych zmian w regulaminach

   – lotów konkursowych i uczestnictwa w wystawach, w tym w Klasie Sport

   – planów działalności Klubu w 2023 r.

15. Wolne wnioski, podjęcie uchwał.

16. Zakończenie obrad.