Regulamin Takla Turecka

                                (propozycja regulaminu dla Takli Tureckiej)

                                                  REGULAMIN  2020r.

Oceny lotów konkursowych gołębi akrobatycznych dla rasy: Takla Turecka Solo

 

1)        Ocenę  lotu  stanowi suma zdobytych punktów  przez gołębia . Ilość zdobytych punktów decyduje o pozycji na listach rankingowych, osobno dla gołębi młodych i dorosłych.W konkursie  Takla solo udział bierze tylko 1 sztuka ,wyłącznie ona może znajdować  się w powietrzu podczas konkursu.

2)        Minimalny czas  lotu to 30 minut. Za każde dodatkowe 30 minut lotu plus 10 pkt.

3)        Liczenie  punktów zaczyna się zaraz po poderwaniu gołębia.W skład oceny lotu wchodzą 3 fazy        lotu :

 

  1. a) Start gołębia

* Strat gołębia powinien odbyć się w wyznaczonym miejscu przez hodowcę tzw .”Pole startowe „                                                                                                                                                                                              *Start  gołębia powinien być pionowy  tzw.Słupem                                                                                                                                                                                                                                                             * Podczas oceny startu brana pod uwagę jest ilość wywrotów w słupku oraz jego wysokość                                   *Suma punktów  jest równa ilości wywrotów mnożonych przez wysokość słupa

Punkty są przyznawane w następujący sposób:

-słupek  wysokości od 2 do 6 metrów 2 pkt razy ilość wywrotów

-słupek wysokości od 6 do 10 metrów 4 pkt razy ilość wywrotów

-słupek wysokości od 10 do 20 metrów 10 pkt razy ilość wywrotów

-słupek wysokości powyżej 20   metrów 15 pkt razy ilość wywrotów

-słupek jeżeli jest rozpoczęty wywrotem  + 10 pkt

  1. b) Nalot

*Faza lotu kiedy  to gołąb delikatnie ląduje by za chwile szybko przejść w fazę słupa

*Nalot powinien odbyć się na pole startowe i tam przejść w fazę słupka lecz do ogólnej oceny lotu będą  brane wszystkie naloty i słupki niezależnie od miejsca

*Suma punktów  jest równa ilości wywrotów mnożonych przez wysokość słupa

*Słupek jeżeli jest rozpoczęty wywrotem +10 pkt.

  1. c) Lądowanie

*ostatni element lotu takli kiedy to gołąb zatrzymuje w miejscu i powoli schodzi lotem pionowym w dół

* Suma punktów  jest równa ilości wywrotów mnożonych przez wysokość zatrzymania się nad ziemią do miejsca wylądowania

4)  W razie silnego wiatru, ataku jastrzębia lub innych zdarzeń losowych można wstrzymać liczenie punktów oraz pomiar czasu do 30  min za które nie będą przyznane punkty (pkt 2 ) .

5) Akrobacje które nie wchodzą w skład :Startu ,Nalotu ,Lądowania nie są brane pod uwagę.

6) Słupem nazywamy pionowy lot połączony z biciem w skrzydła.Minimalny kąt słupka do podłoża wynosi 70 stopni. Pozostałe ustalenia dotyczące konkursu są zapisane w „ Zasadach organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych ” i obowiązują, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem.