Terminy i wyniki 2016

Ad. 1. –  55 min. kat. Zamojskie – dorosłe hod. Zygmunt Miazek

Ad. 2.  2 godz. 42 min. kat. Zamojskie – dorosłe hod. Mirosław Gdak

Ad. 3.  8 godz. 30 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe hod. Antoni Oruba .

(Ptaki leciały równolegle wg regulaminu węgierskiego i uzyskały wynik 2320 pkt.)

Ad. 4.  8 godz. 16 min. kat. Tipplery Angielskie – dorosłe hod. Zagańczyk A – Seredyszyn K

Ad. 5. Lot Konkursowy został odwołany ( decyzja hodowcy )

Ad. 6.  16 godz. 11 min. kat. Tipplery Angielskie – dorosłe hod. Zagańczyk A – Seredyszyn K

Ad. 7.  3 godz. 44 min. kat. Zamojskie – dorosłe hod. Mirosław Gdak

Ad. 8.  10 godz. 25 min. kat. Tipplery Angielskie – dorosłe hod. Zagańczyk A – Seredyszyn K

Ad. 9.  1 godz. 24 min. kat. Gdański Wysokolotny – młode hod. Marcin Zadęcki

Ad. 10. 3 godz. 43 min. kat. Tipplery Angielskie – młode hod. Zygmunt Stefaniuk

Ad. 11. 2 godz. 21 min. kat. Tipplery Angielskie – dorosłe hod. Andrzej Wojciechowski

Ad. 12. 1 godz. 58 min. kat. Zamojskie – młode hod. Wojciech Sobieszczański

Ad. 13. Dyskwalifikacja Lotu ( brak informacji o zakończeniu konkursu )

Ad. 14. Konkurs odwołany ( decyzja hodowcy )

Ad. 15. 3 godz. 48 min. kat Tipplery Zagłębiowskie – dorosłe hod. Marek Majerczak

Ad. 16. 3 godz. 35 min. kat. Tipplery Angielskie – młode hod. Eugeniusz Liszewski

Ad. 17. 2 godz. 13 min. kat. Serbskie Wysokolotne – młode hod. Eugeniusz Liszewski

Ad. 18. 7 godz. 21 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode hod. Krzysztof i Karol Boński

Ad. 19. 4 godz. 53 min. kat. Zamojskie – młode hod. Janusz Rak

Ad. 20. 3 godz. 8 min. kat. Zamojskie – młode hod. Mirosław Gdak

Ad. 21. 11 godz. 1 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode hod. Miłosz Bugaj

Ad. 22 – Konkurs został przełożony o jeden dzień na 12.08.2016 r.

Ad. 24. 2 godz. 55 min. kat. Węgierski Lotny Oszroniony ( Deresz ) – dorosłe hod. Miłosz Bugaj

Ad. 25.- Konkurs został przełożony na dzień 14.08.2016

Ad. 22. – 7 godz. 35 min. kat Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Miłosz Bugaj

Ad. 25. – 2 godz. 20 min. kat Węgierski Lotny Oszroniony ( młode ) , hod. Miłosz Bugaj

Ad. 26. – 393 pkt. kat. Roller z Birmingham – dorosłe gr .I hod. Janusz Chojnacki

Ad. 27. – 590 pkt. kat. Roller z Birmingham – młode gr. I , hod. Janusz Chojnacki

Ad. 28. – 200 pkt. kat. Roller z Birmingham – młode gr. II , hod Janusz Chojnacki

Ad. 29 – 5 godz. 10 min. kat. Zamojskie – młode , hod Janusz Rak

Ad. 23. – 7 godz. 28 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Miłosz Bugaj

Ad. 30. – 5 godz. 45 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Antoni Oruba

Ad. 31. – 2 godz. 28 min. kat. Węgierski Lotny Oszroniony ( Deresz ) – młode hod. Miłosz Bugaj

Ad. 32. – 3 godz. 40 min. kat. Serbskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Andrzej Liwczak

Ad. 33. – 2 godz. 00 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Aleksander Budzyński

Ad. 34. – 6 godz. 10 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Miłosz Bugaj

Ad. 35. – 7 godz. 32 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Daniel Jasiński

Ad. 36. – 5 godz. 45 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , Antoni Oruba

Ad. 37. – 2 godz. 21 min. kat Węgierski Lotny Oszroniony ( Deresz ) – dorosłe , hod. Sławomir Uchal

Ad. 38. – 2 godz. 26 min. kat. Zamojskie – młode , hod. Wojciech Kudyba

Ad. 39. – Dyskwalifikacja  kat. Rollery z Birmingham – dorosłe , hod. Jacek Mielech

Ad. 40. – 373 pkt. kat. Rollery z Birmingham – młode , hod. Jacek Mielech

Ad. 41. – 1 godz. 32 min. kat. Roztoczańskie Wysokolotne – młode , hod. Andrzej Liwczak

Ad. 42. – 3 godz. 15 min. kat. Serbskie Wysokolotne – młode , hod. Andrzej Liwczak

Ad. 43. – 10 godz. 15 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Antoni Oruba

Ad. 44. – 7 godz. 42 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Daniel Jasiński

Ad. 45. – 4 godz. 25 min. kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Piotr Knapik

Ad. 46. – 6 godz. 58 min. kat. Tipplery Zagłębiowskie – dorosłe , hod. Marek Majerczak

Ad. 47. – 4 godz. 39 min. kat. Tipplery Zagłębiowskie – dorosłe , hod. Marek Majerczak

Ad. 48. – Konkurs został odwołany z przyczyn osobistych hodowcy.