Strona główna

                          

 

Serdecznie witamy hodowców, miłośników i sympatyków gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi tutaj informacjami na temat działalności naszego klubu:

              Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych 

Głównym celem KHGWiA jest organizowanie lotów konkursowych oraz rywalizacja w Klasie Sport na wystawach. Zależy nam na popularyzacji dyscypliny sportowej wśród hodowców gołębi rasowych. Ma temu służyć nasz Klub, powstały na początku 2013 r. i działający w strukturach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. KHGWiA zrzesza hodowców z różnych regionów. Mamy nadzieję, że grono osób, którym zależy na rozwoju rywalizacji sportowej i pokazywaniu piękna gołębi w locie, będzie się stale powiększać. Wiele satysfakcji i korzyści daje nam nie tylko organizowanie lotów konkursowych , ale również integracja hodowców, wymiana doświadczeń, pokazy naszego dorobku klubowego na wystawach itp. Zapraszamy do udziału w tej wspólnej „zabawie”, w której najważniejszy jest gołąb wysokolotny i akrobatyczny w locie. Udział w lotach konkursowych nie jest obowiązkowy w naszym Klubie. Będąc członkiem KHGWiA Ty sam zdecydujesz czy i kiedy zgłosisz swoje gołębie do rywalizacji w oficjalnych zawodach.

 

                                                                                         Zarząd KHGWiA