Lista rankingowa 2016

 

Gdański wysokolotny dorosłe 2016

Gdański wysokolotny – młode 2016

Roller z Birmingham gr. I – dorosłe 2016

Roller z Birmingham gr I – młode 2016

Roztoczańskie wysokolotne – dorosłe 2016

Roztoczańskie wysokolotne – młode 2016

Serbskie wysokolotne – dorosłe 2016

Serbskie wysokolotne – młode 2016

Stójkowe – dorosłe 2016

Stójkowe – młode 2016

Tipler Zagłębiowski – dorosłe 2016

Tpler Zagłębiowski – młode 2016

Tipler Angielski – dorosłe 2016

Tipler Angielski – młode 2016

Węgierski lotny ( deresz ) – dorosłe 2016

Węgierski lotny ( Deresz ) – młode 2016

Wys. Budapesztańskie – dorosłe 2016

Wys. Budapesztańskie – młode 2016

Zamojskie – dorosłe 2016

Zamojskie – młode 2016