Wyniki lotów 2023 (nieoficjalne)

1. Lot z dnia 23.04.2023 w rasie Roztoczański wysokolotny dorosłe hod Marek Kolinski. Czas stada 3h04min . Najlepszy lotnik 3h15min 

2. Lot z dnia 23.04.2023 w rasie Zamojski dorosły. hod Mirosław Gdak czas stada 2h57min . Najlepszy lotnik 3h51min 

3.Lot z dnia 04.05.2023 w rasie Budapesztański Wysokolotny dorosłe hod Antoni Oruba. 4h 55min 1135pkt . Według kategorii Open 9h 09min 1895pkt.

4. Lot z dnia 07.05.2023 w rasie Zamojski dorosły.hod Marek Kolinski czas stada 3h07min. Najlepszy lotnik 4h07min.

5. Lot z dnia 26.06.2023 w rasie Zamojski młode hod Mieczysław Sroka. Czas stada 56min. Najlepszy lotnik 1h52min. 

6. Lot z dnia 16.07.2023  hod Mieczysław Sroka w kat Zamojskie młode się odbył,ale hodowca nie zgłasza wyniku.

7. Lot z dnia 14.07.2023 w kat Budapesztański Wysokolotny młode 23szt. Hod Antoni Oruba

Czas stada 9:12, 742pkt. Według regulaminu alternatywnego 1298pkt.

8. Lot z dnia 16.07.2023 w kat Budapesztański Wysokolotny młode hod Daniel Jasiński czas lotu 4h02 min 332pkt 

9. Lot z dnia 13.08.2023 w kat Budapesztański Wysokolotny młode 20szt. Hod. Daniel Jasiński czas stada 5h 43min ,553 pkt.

10. Lot z dnia 15.08.2023 w kat Zamojskie młode. Hod Mirosław Gdak się odbył,ale hodowca nie zgłasza wyniku.

11.Lot dnia 05.09.2023 w kat Budapesztański Wysokolotny młode hod Antoni Oruba odwołały.

12. Lot dnia 10.09.2023 w kat Zamojskie młode hod Marek Kolinski. Czas stada 3h 16min. Przebywanie gołębi 5szt w zaniku 45min.

13. Lot z dnia 25.09.2023 w kat Roller Birmingham hod Michał Czuba. Grupa I-662 pkt. 20szt.