Wyniki lotów 2023 (nieoficjalne)

1. Lot z dnia 23.04.2023 w rasie Roztoczański wysokolotny dorosłe hod Marek Kolinski. Czas stada 3h04min . Najlepszy lotnik 3h15min 

2. Lot z dnia 23.04.2023 w rasie Zamojski dorosły. hod Mirosław Gdak czas stada 2h57min . Najlepszy lotnik 3h51min 

3.Lot z dnia 04.05.2023 w rasie Budapesztański Wysokolotny dorosłe hod Antoni Oruba. 4h 55min 1135pkt . Według kategorii Open 9h 09min 1895pkt.

4. Lot z dnia 07.05.2023 w rasie Zamojski dorosły.hod Marek Kolinski czas stada 3h07min. Najlepszy lotnik 4h07min.