Walne Zebranie Członków klubu KHGWiA

Walne Zebranie Członków klubu KHGWiA odbędzie się w dniu 16 grudnia 2023r. o godzinie 12:00 w Kielcach na terenie Targów Kielce w sali konferencyjnej – Hala F.

Proponoway program WZCz:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przedowniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Wręczenie nagród za loty konkursowe
 8. Dyskusja, między innymi na temat:
 • rozwój klubu – pozyskiwanie członków, zwiększenie ilości lotów
 • Klasa Sport na wystawach – problemy techniczne
 • planowanie działalności klubu w 2024r. 

       9.  Podjęcie uchwał i zakończenie obrad

 

                                                                                  Zarząd KHGWiA