Uchwała

Zarząd KHGWiA podjął uchwałę w sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych.

Dopuszcza się możliwość wysyłania protokołów z lotów konkursowych za pośrednictwem e-mail na adres poczty elektronicznej kierownika lotów.