Węgierski lotny oszroniony (deresz) – dorosłe

 

 

LISTA RANKINGOWA – 2022 ROK

 

 

Roztoczański Wysokolotny – dorosłe

 

Lp. Czas stada

godz.: min.

Miejsce w rankingu Czas najlepszego lotnika

godz.: min.

Miejsce w rankingu Data lotu Imię i Nazwisko hodowcy obserwatorzy Ilość gołębi w stadzie Czas w zakryciu

/ilość gołębi

1  

 

               
2  

 

               
3