Terminy i wyniki 2019

Terminy i wyniki 2019
1. lot z 16..06.2019 – w kat. Zamojskie-dorosłe hod. Mirosław Gdak czas lotu 1h 15min. Czas w zakryciu 3h.10min-2szt

2. lot z 20.06.2019– w kat Tipplery angielski lotny- dorosłe hod.Jacek Bereznicki z czasem 4h 27min

3.lot z 22.06.2019 w kat Tippler angielski lotny-dorosłe hod Andrzej Wojciechowski. Lot się odbył ale wynik nie satysfakcjonuje hodowcę i go nie zgłasza.

4.lot z 22.06.2019 w kat Roztoczański Wysokolotny-młode hod Jacek Bereznick z czasem 1h 10 min

5. lot z 22.06.2019 w kat Roztoczański Wysokolotny-młode hod Jacek Bereznick z czasem 0h 55min w zakryciu 20min

6.lot z 28.06.2019 w kat Serbski Wysokolotny-młode hod Eugeniusz Liszewski z czasem 4h 20min

7.lot z 05.07.2019 w kat Tippler angielski lotny-młode hod Zygmunt Stefaniuk czas lotu 14h 05min

8.lot z 06.07.2019 w kat Tippler angielski lotny-młode hod Zygmunt Stefaniuk czas lotu 9h17min

9.lot z 21.07.2019 w kat Budapesztański Wysokolotny-młode hod. Paweł Kaleta 978pkt-12szt

10.lot z 21.07.2019 w kat Budapesztański Wysokolotny-młode hod Daniel Jasiński 2231pkt-20szt

11.lot z 28.07.2019 w kat Budapesztański Wysokolotny-młode hod Daniel Jasiński 865pkt.

12.lot z dnia 28.07.2019  w kat Roztoczański Wysokolotny-młode hod. Jacek Bereznick. dyskwalifikacja stada(brak prawidłowo wypełnionych dokumentów)

13. lot z dnia 04.08.2019  w kat Roller Birmingham -młode gr-I. hod Jacek Mielech 131pkt

14. lot z dnia 12.08.2018 w kat Gdański Wysokolotny-młode hod Łukasz Machlik 2h 06min