Wysokolotny Budapesztański – młode

 

LISTA RANKINGOWA – 2022

 

Wysokolotny Budapesztański – młode

Lp. Ilość punktów

dla stada

Miejsce w rankingu Czas stada

godz.: min.

Czas w zakryciu

/ilość gołębi

Ilość gołębi w stadzie Imię i nazwisko hodowcy Obserwatorzy Data lotu
1  

 

             
2  

 

             
3