Wyniki lotów 2022 (nieoficjalne)

1.Lot z dnia 03.05.2022 w kat Zamojskie dorosłe 5szt. Hod. Mieczysław Sroka czas stada 29min. Najlepszy lotnik 1h 31min.  2szt w zakryciu 1h10min

2. Lot z dnia 06.05.2022. u hod Mirosław Gdak odwołany ze względu na warunki atmosferyczne.

3. Lot z dnia 08.05.2022 u hod Mirosław Gdak czas stada 3h53min. Lot w zakryciu 1h10min-5szt. Najlepszy

lotnik 5h52min.

4. Lot z dnia 21.05.2022 w kat Budapesztański Wysokolotny dorosłe 12szt hod Antoni Oruba czas stada 3h18mim 78pkt

5. Lot z dnia 22.05.2022 w kat Zamojskie dorosłe hod Marek Kolinski. Lot się odbył ale hodowca nie zgłasza wyniku.6

6. Lot z dnia 22.05.2022 w kat Zamojskie dorosłe hod Mieczysław Sroka 5szt. Czas stada 0h 35mim

7. Lot z dnia 23.05.2022 w kat Zamojskie dorosłe 5szt hod Mieczysław Sroka czas stada 1h 04 min

8.Lot z dnia 29.05.2022 hod. Mieczysław Sroka czas stada 0:34min . 3h-2szt w zakryciu. Najlepszy lotnik 3h 51min. 

 9. Lot z dnia 29.06.2022 w kat Budapesztański Wysokolotny młode hod. Piotr Knapik. Dyskwalifikacja lotu. Lądowanie stada na raty.

10. Lot z dnia 12.07.2022 w kat Roztoczański wysokolotny dorosłe hod. Andrzej Liwczak czas stada 2h 31min. Przebywanie gołębi w zakryciu 2szt 40min. Najlepszy lotnik 3h 57min

11. Lot z dnia 13.07.2022 w kat Budapesztanski wysokolotny dorosle 11szt. hod Antoni Oruba. Stado uzyskało czas lotu 4h 20min 280pkt.

12.Lot z dnia 17.07.2022 w kat Zamojskie młode jod. Mirosław Gdak czas lotu 2h 50min

13. Lot z dnia 17.08.2022 w kat Budapesztański Wysokokotny młode 21szt hod Antoni Oruba czas lotu 6h 20min 1490 pkt.

14. Lot z dnia 28.08.2022 w kat Budapesztański Wysokokotny młode 11szt. Hod Daniel Jasiński czas stada 6h 40min 550 pkt.

15. Lot z dnia 08.10.2022 w kat Budapesztański Wysokokotny młode hod Antoni Oruba. Dyskwalifikacja stada nie standardowe lądowanie 

16. Lot z dnia 07.10.2022 w kat Budapesztański Wysokokotny młode hod Piotr Knapik. Stado uzyskało czas lotu 3h 25min 255pkt( Dyskwalifikacja lotu. Brak dostarczonych dokumentów w terminie)