Zaktualizowany regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych

Na wniosek klubów i po konsultacjach wprowadza się dla rasy zamojski i roztoczański wys.  ograniczenie  ilości gołębi mogących brać udział w lotach konkursowych – od 3 – 9 szt. Zmiana jest naniesiona w załączonym Regulaminie oceny lotów  konkursowych  dla gołębi wysokolotnych (od 2023) w pkt 1na czerwono.

Zaktualizowany regulamin oceny lotów wysokolotnych 2023