Roztoczańskie wysokolotne – młode 2019

Lista rankingowa – 2019 r.
Roztoczański wysokolotny – młode
Lp Wynik godz : min Miejsce w rankingu Hodowca Obserwatorzy Data lotu Ilość gołębi Najlepszy czas w stadzie Czas w zakryciu / ilość gołębi
1  1:10    Jacek Bereżnicki  Wojciech Kudyba  22-06-19  3  1:10 ——
2  0:55    Jacek Bereżnicki  Wojciech Kudyba  22-06-19  4  1:05  20min/3
3  4:26   I  Józef Chabros  Ryszard Jaszak  15-08-19  6  4:26 ——
4  2:05   II  Marek Kolinski  Janusz Rak

Daniel Jasiński

 15-09-19  4  2:05  ——-
5  0:36    Jacek Bereżnicki  Janusz Rak

Wojciech Kudyba

 06-10-19  6  1:30 ———
6  1:44   III  Daniel Jasiński  Marek Kolinski  20-10-19  4  1:45 ———
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30