Relacja z majowego spotkania

W sobotę 21 maja w Osowcu odbyło się spotkanie integracyjne kolegów z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Przy tej okazji odbył się też lot konkursowy Budapesztańskich Wysokolotnych. Ogromny wiatr sprawiał latającym gołebiom bardzo duże problemy.
Konkurs był połączony z pokazem funkcjonowania działania GPSu dla gołębi oraz szkolenie obserwatorów w ocenie punktowej dla Budapesztów, które prowadził kol. Andrzej Liwczak.
W obserwacji jak i w szkoleniu brało też udział zacne grono kolegów z Zamojskiego Klubu. Podczas tego spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń hodowlanych.
Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne przy dużym stole nad jeziorem w Turawie.
Myślę, że takie spotkania, to ważny aspekt naszego hobby.