Mistrzowie lotów

Tabela przedstawia wykaz Mistrzów Klubu w lotach konkursowych 
przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Są tutaj uwzględnione wszystkie rekordowe loty stada w danej rasie i kategorii wiekowej od początku działalności naszego klubu ( KHGWIA ). Jeżeli jakiś wynik zostanie poprawiony zostaje on zaktualizowany w poniższej tabeli ( po uznaniu za wynik oficjalny )

lp Rasa gołębi Dorosłe/ młode Wynik  lotu stada Data lotu Hodowca uwagi
1. Budapesztański wysokolotny dorosłe 12:25 21.07.2018 Paweł Kaleta
2. Budapesztański

wysokolotny

młode 12:13 17.09.2018 Paweł Kaleta
3. Deresz -Węgierski

lotny oszroniony

dorosłe 5:13 16.06.2018 Bugaj Miłosz
4. Deresz -Węgierski

lotny oszroniony

młode 3:37 14.10.2018 Bugaj Miłosz
5. Gdański wysokolotny-

Sokół gdański

dorosłe 0:22 20.06.2015 Wróbel Sławomir
6. Gdański wysokolotny-

Sokół gdański

młode 1:24 17.07.2016 Marcin Zadęcki
7. Roller z Birmingham gr.I dorosłe 680 pkt. 03.10.2014 Czuba Michał
8. Roller z Birmingham gr.I młode 697 pkt. 27.08.2018 Jacek Mielech
9. Roller z Birmingham gr.II dorosłe 100 pkt. 07.09.2013 Furtacz Jan
10. Roller z Birmingham gr.II młode 212 pkt. 25.08.2015 Furtacz Jan
11. Roztoczański wysokolotny dorosłe 5:12 26.08.2015 Miazek Zygmunt
12. Roztoczański

wysokolotny

młode 5:13 26.08.2018 Janusz Rak
13. Serbski

wysokolotny

dorosłe 5:01 24.05.2014 Liwczak Andrzej
14. Serbski

wysokolotny

młode 5:09 15.08.2015 Liwczak Andrzej
15. Stójkowe młode 0:45 20.11.2015 Sobieszczański

Wojciech

16. Tippler angielski dorosłe 16:11 29.05.2016 Zagańczyk Adam Seredyszyn Krzysztof
17. Tippler angielski młode 14:05 05.07.2019 Zygmunt Stefaniuk
18. Tipler zagłębiowski dorosłe 6:58 24.10.2016 Marek Majerczak
19. Tipler zagłębiowski młode 5:50 15.08.2017 Marek Majerczak
20. Zamojski dorosłe 3:54 25.08.2013 Nowak Ryszard
21. Zamojski młode 5:49 03.08.2013 Nowak Ryszard