Zgłoszenia lotów konkursowych 2017r 

1. 01.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Eugeniusz Liszewski , Chróstnik woj. dolnośląskie

2. 14.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Michał Czernicki ,Wymiarki woj. lubuskie

3. 03.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Zamojskie – dorosłe , hod. Mirosław Gdak , Żory woj. śląskie.

4. 15.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – młode , hod. Eugeniusz Liszewski  , Chróstnik woj. dolnośląskie.

5. 18.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Michał Czernicki , Wymiarki woj. lubuskie.

6. 18.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Andrzej Wojciechowski , Wrocław woj. dolnośląskie.

7. 15.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Roztoczańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Janusz Rak , Kobyłka woj. mazowieckie.

8. 02.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Aleksander Budzyński , Cieszyn woj. śląskie.