Zgłoszenia lotów konkursowych 2017r 

1. 01.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Eugeniusz Liszewski , Chróstnik woj. dolnośląskie

2. 14.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Michał Czernicki ,Wymiarki woj. lubuskie