Zgłoszenia lotów konkursowych 2017r 

1. 01.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Eugeniusz Liszewski , Chróstnik woj. dolnośląskie

2. 14.05.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Michał Czernicki ,Wymiarki woj. lubuskie

3. 03.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Zamojskie – dorosłe , hod. Mirosław Gdak , Żory woj. śląskie.

4. 15.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – młode , hod. Eugeniusz Liszewski  , Chróstnik woj. dolnośląskie.

5. 18.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Michał Czernicki , Wymiarki woj. lubuskie.

6. 18.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Andrzej Wojciechowski , Wrocław woj. dolnośląskie.

7. 15.06.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Roztoczańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Janusz Rak , Kobyłka woj. mazowieckie.

8. 02.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Aleksander Budzyński , Cieszyn woj. śląskie.

9. 01.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe hod. Piotr Knapik , Knurów woj. śląskie.

10. 01.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Piotr Knapik , Knurów woj. śląskie.

Ad. 9 , 10. Podczas w/w konkursów równolegle odbędą się szkolenia hodowców odnośnie oceny punktowej lotów konkursowych.

11. 03.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – dorosłe , hod. Zygmunt Stefaniuk , Siedlakowice , woj. dolnośląskie.

12. 09.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – młode , hod. Michał Czernicki , Wymiarki woj. lubuskie.

13. 12.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Tipplery Angielskie – młode , hod. Michał Czernicki , Wymiarki woj. lubuskie.

14. 16.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Aleksander Budzyński , Cieszyn woj. śląskie.

15. 19.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Wojciech Gałęzowski , Miedzierza woj. świętokrzyskie

16. 22.07.2017 r. Lot Konkursowy , kat. Zamojskie – młode , hod. Wojciech Kudyba , Chylice woj. mazowieckie.

17. 23.07.2017 r. Lot konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Wojciech Gałęzowski , Miedzierza woj. świętokrzyskie.

18. 27.07.2017 r. Lot konkursowy , kat. Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Antoni Oruba , Osowiec woj. opolskie

19. 29.07.2017 r. Lot konkursowy , kat. Serbskie Wysokolotne – dorosłe , hod. Eugeniusz Liszewski , Chróstnik woj. dolnośląskie .

20. 06.08.2017 r. Lot konkursowy , kat. Zamojskie – młode , hod. Janusz Rak , Kobyłka woj. mazowieckie.

21. 09.08.2017 r. Lot konkursowy , kat. Węgierski Lotny Oszroniony ( Deresz ) – młode , hod. Miłosz Bugaj , Ostrów Wielkopolski , woj. wielkopolskie.

22. 13.08.2017 r. Lot konkursowy , kat. Rollery z Birmingham – młode gr. I , hod. Jan Furtacz , Tuliszów , woj. śląskie.

23,24,25. 14,15,16.08.2017 r. Loty konkursowe , kat. Tipplery Zagłębiowskie – młode , hod. Marek Majerczak , Radom , woj. mazowieckie.

26. 15.08.2017 r. Lot konkursowy , kat. Zamojskie – młode , hod. Janusz Rak , Kobyłka woj. mazowieckie.

27. 18.08.2017 r. Lot konkursowy , Budapesztańskie Wysokolotne – młode , hod. Piotr Knapik , Knurów woj. śląskie.