Mistrzowie Klubu

05:14:20Tabela przedstawia wykaz Mistrzów Klubu w lotach konkursowych 
przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Są tutaj uwzględnione wszystkie rekordowe loty stada w danej rasie i kategorii wiekowej od początku działalności naszego klubu ( KHGWIA ). Jeżeli jakiś wynik zostanie poprawiony zostaje on zaktualizowany w poniższej tabeli ( po uznaniu za wynik oficjalny )

lp Rasa gołębi Dorosłe/ młode Wynik  lotu stada Data lotu Hodowca uwagi
1. Budapesztański wysokolotny dorosłe 12:25 21.07.2018 Paweł Kaleta  
2. Budapesztański

wysokolotny

młode 12:48 21.07.2019  Paweł Kaleta  
3. Deresz -Węgierski

lotny oszroniony

dorosłe 5:13 16.06.2018 Bugaj Miłosz  
4. Deresz -Węgierski

lotny oszroniony

młode 4:05 03.11.2019 Janusz Rak  
5. Gdański wysokolotny-

Sokół gdański

dorosłe 0:22 20.06.2015 Wróbel Sławomir  
6. Gdański wysokolotny-

Sokół gdański

młode 2:06 12.08.2019  Łukasz Machlik  
7. Roller z Birmingham gr.I dorosłe 680 pkt. 03.10.2014 Czuba Michał  
8. Roller z Birmingham gr.I młode 697 pkt. 27.08.2018 Jacek Mielech  
9. Roller z Birmingham gr.II dorosłe 100 pkt. 07.09.2013 Furtacz Jan  
10. Roller z Birmingham gr.II młode 212 pkt. 25.08.2015 Furtacz Jan  
11. Roztoczański wysokolotny dorosłe 5:12 26.08.2015 Miazek Zygmunt  
12. Roztoczański

wysokolotny

młode 6:08 26.09.2021 Jacek Bereżnicki  
13. Serbski

wysokolotny

dorosłe 7:57 29.05.2020 Eugeniusz Liszewski  
14. Serbski

wysokolotny

młode 5:20 16.06.2020 Eugeniusz Liszewski  
15. Stójkowe młode 0:45 20.11.2015 Sobieszczański

Wojciech

 
16. Tippler angielski dorosłe 16:11 29.05.2016 Zagańczyk Adam Seredyszyn Krzysztof  
17. Tippler angielski młode 14:05 05.07.2019 Zygmunt Stefaniuk  
18. Tipler zagłębiowski dorosłe 6:58 24.10.2016 Marek Majerczak  
19. Tipler zagłębiowski młode 5:50 15.08.2017 Marek Majerczak  
20. Zamojski dorosłe 4:48 17.05.2020 Mirosław Gdak  
21. Zamojski młode 5:49 03.08.2013 Nowak Ryszard  
22.  Budapesztański

wysokolotny  

 dorosłe  4:55

1135 pkt

 05.04.2023  Antoni 

Oruba

 Według regulaminu 

Punktowego

23  Budapesztański 

wysokolotny 

 mlode  9:57

2381pkt

 24.07.2020  Antoni

 Oruba

Według regulaminu 

Punktowego