O klubie

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych (KHGWiA) jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, należącą do struktur Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza (PZHGRiDI).

Kilka krótkich informacji o naszym klubie:

KHGWiA został zawiązany przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu z inicjatywy hodowców tego stowarzyszenia oraz Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej.

Zebranie założycielskie KHGWiA odbyło się 27 stycznia 2013 r. podczas Wystawy Krajowej w Kielcach. wówczas uchwalono zasady i regulaminy lotów konkursowych oraz powołano tymczasowy Zarząd Klubu.

Rok później, na Walnym Zjeździe Członków, w dniu 26 stycznia 2014 r. wybrano władze Klubu na lata 2014-2018 i tak zaczęła się nasza historia.

Obecnie do naszej organizacji należy 52 członków.

Celem działalności KHGWiA jest zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych i propagowanie umiejętności lotowych tych gołębi, poprzez organizowanie lotów konkursowych i publikowanie najlepszych wyników.

Loty konkursowe są organizowane dla różncyh ras gołębi, osobno dla gołębi młodych i dorosłych.

Zasady organizacji lotów konkursowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulaminy lotów”.

W zakładce „Regulaminy lotów” są zamieszczone również właściwe dla danej rasy lub grupy ras regulaminy oceny lotów konkursowych, na podstawie których ustala się wyniki uzyskane prze gołębie.

 

Klub stwarza też możliwość prezentowania dorobku swoich członków na wystawach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w ramach Federacji Europejskiej (EE).

Gołębie biorące udział w lotach konkursowych mogą być prezentowane na wystawach w Klasie Sport. Jest to specjalistyczna forma prezentacji gołębi, podczas której na ich końcową ocenę składa się nie tylko jakość eksterierowa, ale również osiągnięcia w lotach konkursowych.

Tytuły, jakie są przyznawane w Klasie Sport to:

  • Kolekcje w Klasie Sport (odpowiednik Kolekcji od I do III na wystawach);
  • Zwycięski Lotnik w rasie, skrót ZWL (odpowiednik Zwycięzcy w rasie – ZW);
  • Wyróżniony Lotnik w rasie, skrót WL (odpowiednik Wyróżnionego w rasie – W);
  • Najlepszy Lotnik w rasie, skrót NL (odpowiednik Najlepszego w rasie – NR).
  • Najładniejszy w Klasie Sport, skrót NKS.

Ponadto na wystawach krajowych przyznawane są tytuły: Mistrz Polski, I wicemistrz, II wicemistrz oraz Indywidualny Mistrz Polski w Klasie Sport.

Szczegóły dotyczące organizacji Klasy Sport są także dostępne w zakładce „Regulaminy lotów”.

W zakładce zatytułowanej „Dok. do pobrania” znajdziecie deklarację członkowską oraz wzory protokółów z lotów konkursowych, właściwych dla danej rasy lub grupy ras.

Klub ma zasięg ogólnopolski. Może więc do niego należeć każdy hodowca lub miłośnik gołębi, pod warunkiem, że jest już zrzeszony albo zapisze się do dowolnej organizacji, należącej do PZHGRiDI. Do Klubu mogą należeć również hodowcy zagraniczni, zrzeszeni w organizacjach Federacji Europejskiej.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do naszego Klubu powinny złożyć deklarację członkowską oraz dokonać opłat klubowych. Opłaty wynoszą: 30 zł wpisowe i 100 zł składka roczna. Osoby dotychczas niezrzeszone, a zapisujące się do dowolnie wybranej przez siebie organizacji w PZHGRiDI, mogą zostać zwolnione z części opłat klubowych (na ich wniosek w Deklaracji Członkowskiej).

Loty konkursowe są organizowane w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy. Wyniki lotów konkursowych są na bieżąco publikowane w zakładce „Loty konkursowe”.

Wyniki archiwalne są dostępne w zakładkach: „Archiwum lotów” oraz „Mistrzowie lotów”.

Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych do wstępowania w nasze szeregi i włączenia się w rywalizację w lotach konkursowych.

Organizacja lotów konkursowych i osiąganie sukcesów na tym polu z pewnością stanie się dla Was źródłem satysfakcji. Trenowanie drużyny lotowej, obserwacja poczynań gołębi na niebie a potem organizacja lotów konkursowych, będzie z pewnością źródłem wielu prawdziwych emocji.

Sportowa rywalizacja z gołębiami wysokolotnymi i akrobatycznymi ma swoją piękną tradycję w naszym kraju i warto ją kontynuować, gdyż nasi przodkowie pozostawili nam wiele ras gołębi wysokolotnych, doskonale latających.

Dla miłośników gołębi ras zagranicznych też jest miejsce w naszym klubie. Warto w tym wspomnieć, że jesteśmy jedyną tego typu organizacją w Polsce, w której organizuje się loty konkursowe dla gołębie akrobatycznych.

Zarząd Klubu zaprasza miłośników ras wysokolotnych i akrobatycznych do współpracy, niezależnie od doświadczenia czy stażu. Liczy się integracja i wspólny cel – podziwianie wyczynów naszych ptaków w przestworzach i propagowanie tego pięknego sportu.

 

15.03.2022 r.