O klubie

Klub Hodowców Gołębi

Wysokolotnych i Akrobatycznych

o zasięgu ogólnopolskim

w strukturach Polskiego Związku HGRiDI

Informacje w skrócie dla zainteresowanych:

 1. KHGWiAzostał zawiązany przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu z inicjatywy hodowców w/w stowarzyszenia oraz OZHDI Bielsko-Biała. Na zebraniu założycielskim, 27.01.2013 r. podczas Wystawy Krajowej w Kielcach uchwalono zasady i regulaminy lotów konkursowych oraz powołano tymczasowy Zarząd Klubu.
 2. Rok później, na Walnym Zjeździe Członków w dniu 26.01.2014 r. wybrano władze Klubu na lata 2014-2018 – Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną.

Uchwalono też, nieco zmienione: Regulamin Klubu i regulaminy lotów konkursowych

 1. 3. Klub ma na celu zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych, a przede wszystkim propagowanie umiejętności lotowych gołębi tych ras, poprzez organizowanie lotów konkursowych i publikowanie najlepszych wyników.

Klub stwarza też możliwość prezentowania dorobku swoich członków na wystawach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych w ramach Federacji Europejskiej (EE).

Na wystawach krajowych klubowicze mogą prezentować gołębie w klasie sport – na podstawie Kart Lotów Konkursowych wystawianych przez nasz klub. Tytuły przyznawane przez sędziów to: Sportowy Mistrz Polski, Zwycięski Lotnik , Wyróżniony Lotnik, Najlepszy Lotnik, Najładniejszy Lotnik.

 

 1. 4. Klub ma zasięg ogólnopolski. Może do niego należeć każdy hodowca, pod warunkiem, że jest już zrzeszony albo zapisze się do dowolnej organizacji, należącej do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Do Klubu mogą należeć również hodowcy zagraniczni, zrzeszeni w organizacjach Federacji Europejskiej.

 1. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu powinny złożyć deklarację członkowskąoraz dokonać opłat klubowych. Opłaty wynoszą: 30 zł wpisowe i 70 zł składka roczna. Osoby dotychczas nie zrzeszone, a zapisujące się do dowolnie wybranej przez siebie organizacji w Polskim Związku, będą zwolnione z części opłat klubowych ( na ich wniosek w Deklaracji Członkowskiej ).

 

 1. 6. Uchwalone zasady i regulaminy lotów konkursowychobowiązują w przyjętym przez Klub tzw.okresie przejściowym.Stwarzają one możliwość uczestnictwa w zawodach szerokiej grupie zainteresowanych,  innymi dzięki dopuszczeniu dowolnych obrączek, pod warunkiem, że sąnumerowane i nieściągalne z nogi.( szczegóły w Zasadach organizowania lotów konkursowych)

W miarę potrzeb będą zatwierdzane nowe regulaminy, specyficzne dla danej rasy lub grupy ras.

7.Loty konkursowe są organizowane w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy .

 1. Na naszej stronie są do pobraniam. innymi:
 • Deklaracja Członkowska
 • Zasady organizowania lotów konkursowych gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych
 • Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi wysokolotnych (oprócz tipplera ang.)
 • Regulamin oceny lotów konkursowych dla tipplera angielskiego
 • Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi akrobatycznych dla rasy:roller z Birmingham
 • Zgłoszenie lotu konkursowego
 • Druki protokołów z lotów konkursowych dla poszczególnych kategorii

9.Zarząd Klubu zaprasza miłośników ras wysokolotnych i akrobatycznych do współpracy, niezależnie od doświadczenia czy stażu. Liczy się integracja i wspólny cel – podziwianie wyczynów naszych pupili w przestworzach i pokazania tego na szeroką skalę.

26.01.2014 r.