Regulamin punktowy

W regulaminie punktowym oceny lotu (2022) dla Wysokolotnych Budapesztańskich zostały wprowadzone wyjaśnienia zapisów (w kolorze zielonym).