Zgłoszenia lotów 2023

1.Lot dnia 23.04.2023 hod Marek Kolinski w rasie Roztoczański wysokolotny dorosłe. Obserwatorzy Daniel Jasiński i Tomasz Klóska. Zgłoszenie 18.04.23

 

2.Lot dnia 23.04.2023 hod Mirosław Gdak w rasie Zamojskie dorosłe. Oberwator Andrzej Liwczak. Zgłoszenie 18.04.23

 

3.Lot dnia 04.05.2023 hod Antoni Oruba w rasie Wysokolotny Budapesztański dorosłe 12szt. Obserwator Piotr Knapik,  Roman Rozpendowski .Zgłoszenie 29.04.2023

 

4.Lot dnia 07.05.2023 hod Marek Kolinski w rasie Zamojski dorosły. Obserwatorzy Janusz Rąk, Wojciech Kudyba,Tomasz Klóska. Zgłoszenie 04.05.2023

 

5. Lot dnia 24.06.23  hod. Mieczysław Sroka w rasie Zamojskie młode 4 szt. obserwatorzy , Ryszard Mazur , Marek Jakubek. Zgłoszenie 21.06.2023 ( lot przełożony na 26.06.2023 ze względu na warunki atmosferyczne panujące 24.06.2023)

 

6.Lot dnia 14.07.2023 hod Antoni Oruba w rasie Budapesztański Wysokolotny młode. 23szt. Obserwatorzy Piotr Knapik,Roman Rozpendowsk. Zgłoszenie 10.07.2023

 

7.Lot dnia 16.07.2023 hod Daniel Jasiński w rasie Budapesztański Wysokolotny młode. Obserwatorzy Marek Kolinski, Tomasz Klóska,Witold Maliszewski 

Zgłoszenie 12.07.2023

 

8.Lot dnia 16.07.2023 hod Mieczysław Sroka w rasie Zamojski młody 4szt. Obserwator Stanisław Bejster.

Zgłoszenie 13.07.2023

 

9.Lot dnia 13.08.2023 hod Daniel Jasiński w rasie Budapesztański Wysokolotny młode. Obserwator Michał Matuszewski. Zgłoszenie 10.08.2023

 

10. Lot dnia 15.08.2023 hod Mirosław Gdak w rasie Zamojski młody. Obserwator Andrzej Liwczak. Zgłoszenie 12.08.2023

 

11.Lot dnia 05.09.2023 hod Antoni Oruba w rasie Budapesztański Wysokolotny młode. Obserwatorzy Piotr Knapik,Roman Rozpendowski. Zgłoszenie 02.09.2023

 

12. Lot dnia 10.09.2023 hod Marek Kolinski w rasie Zamojski młody. Obserwatorzy Piotr Skwarek,Tomasz Klóska. Zgłoszenie 06.09.2023

 

12.Lot dnia 25.09.2023 hod Michał Czuba w rasie Zamojski dorosły 4szt.

-Roller Birmingham dorosłe 17szt

Obserwator Michał Duda

Zgłoszenie 21.09.2023