Zgłoszenia lotów 2023

1.Lot dnia 23.04.2023 hod Marek Kolinski w rasie Roztoczański wysokolotny dorosłe. Obserwatorzy Daniel Jasiński i Tomasz Klóska. Zgłoszenie 18.04.23

 

2.Lot dnia 23.04.2023 hod Mirosław Gdak w rasie Zamojskie dorosłe. Oberwator Andrzej Liwczak. Zgłoszenie 18.04.23

 

3.Lot dnia 04.05.2023 hod Antoni Oruba w rasie Wysokolotny Budapesztański dorosłe 12szt. Obserwator Piotr Knapik,  Roman Rozpendowski .Zgłoszenie 29.04.2023

 

4.Lot dnia 07.05.2023 hod Marek Kolinski w rasie Zamojski dorosły. Obserwatorzy Janusz Rąk, Wojciech Kudyba,Tomasz Klóska. Zgłoszenie 04.05.2023