Terminy i wyniki 2018

Terminy i wyniki 2018
1. lot z 24.03.2018-odwołany
2. lot z 25.03 2018-odwołany
3. lot z 30.03.2018– Budapesztański Wysokolotny-dorosłe stado konkursowe 10szt. hod Piotr Knapik- 4h 30min według zasad punktowych-dyskwalifikacja
4. lot z 29.04.2018 -Zamojski dorosły Mirosław Gdak stado konkursowe 9szt 2h 23min-czas lotu konkursowego. 1h 30min czas lotu 2szt w zakryciu
5. lot z 01.05.2018-Bij bakijski 6szt dorosły kat Open hodowca Andrzej Liwczak czas lotu 1h 16min liczne akrobacje i klaskanie. Kategoria Open to kategoria poglądowa w niej mogą brać udział gołębie jednej rasy dla której nie ustalono regulaminu lotu.
6. lot z dnia 12.05.2018-Deresz wegierski oszroniony-dorosłe hod Miłosz Bugaj czas lotu 3h 07min. Stado konkursowe 16szt. Lot stada w zakryciu 2h 30min w ilosci 16szt
7. lot z dnia 02.06.2018-Tippler angielski dorosłe 3szt hod Adam Zagańczyk czas lotu 12h 55min przy temp otoczenia 30 stopni
8. lot z dnia 06.06.2018– Budapesztański Wysokolotny dorosłe 6szt. hod Antoni Oruba czas lotu 7h 47min. 1h 35min przebywanie 5szt w zakryciu
9. lot z dnia 09.06.2018-Tippler angielski dorosłe 4szt hod Andrzej Wojciechowski czas lotu 6h 13min
10.lot z dnia 10.06.2018-Budapesztański Wysokolotny-dorosłe stado 10szt hod. Piotr Knapik czas lotu 5h 37min. 2h 10min-w zakryciu-10szt według zasad pkt 2024pkt
11.lot z dnia 16.06.2018-Deresz węgierski oszroniony-dorosłe hod Miłosz Bugaj czas lotu 5h 13min. Stado konkursowe 16szt. Lot stada w zakryciu 1h 30min w ilosci 16szt
12.lot z dnia 17.06.2018 -Budapesztański Wysokolotny-młode stado 24szt hod Wojtek Gałęzowski czas lotu 11h 57min. Czas w zakryciu 54min. Według zasad pkt dyskwalifikacja(nie standardowe lądowanie stada)
13.lot z dnia 23.06.2018 Budapesztański Wysokolotny-dorosłe hod Piotr Knapik lot się odbył ,ale ze względu na załamanie pogodowe szybko sie skończył i hodowca nie zgłasza wyniku
14.lot z dnia24.06.2018-ze względu na złe warunki pogodowe lot odwołany
15.lot z dnia01.07.2018 Tippler angielski dorosłe 4szt hod Adam Zagańczyk czas lotu 16h 01min
16.lot z dnia07.07.2018 Serbski wysokolotny młode 5szt hod Eugeniusz Liszewski czas lotu 2h 58min
17 lot z dnia15.07.2018 Serbski wysokolotny dorosłe 3szt hod Eugeniusz Liszewski dyskwalifikacja lotu -atak drapieżnika na stado-brak możliwości zidentyfikowania 3-gołębia ze stada
18 lot z dnia14.07.2018 Wysokolotny budapesztański dorosłe 18szt hod Karol, Krzysztof Boński czas lotu 6h 40min. Gołebie latały w obfitych opadach deszczu na średnim i niskim pułapie. Według zasad punktowej- 590pkt.
19 lot z dnia15.07.2018 Wysokolotny budapesztański dorosłe hod Karol Krzysztof Boński-odwołany złe warunki atmosferyczne
20 lot z dnia15.07.2018 Wysokolotny budapesztański młode 24szt hod Piotr Knapik czas lotu 5h 40min według zasad pkt dyskwalifikacja(nie standardowe lądowanie stada)
21 lot z dnia21.07.2018 Wysokolotny budapesztański dorosłe 11szt hod Paweł Kaleta czas lotu 12h 25min w tym 1h w zakryciu -11szt według zasad pkt 2525pkt
22 lot z dnia 02.08.2018 Deresz węgierski oszroniony-dorosłe hod Miłosz Bugaj czas lotu 4h 36 min. Stado 16szt 3h 16 min w zakryciu 10szt.
23. lot z dnia 05.08.2018 Roztoczański wysokolotny młode 3szt hod Janusz Rak czas lotu 4h 37min
24. lot z dnia 12.08.2018 Zamojski młode 4szt hod Janusz Rak czas lotu 5h 01min
25. lot z dnia 13.08.2018 -Budapesztański Wysokolotny-młode stado 23szt hod antoni Oruba czas lotu 3h 52 min. Według zasad punktowych 352 pkt
26. lot z dnia17.08.2018 Tippler angielski młode 12szt hod Jacek Bereżnicki czas lotu 0h 45min
27. lot z dnia18.08.2018 Tippler angielski młode 9szt hod Adam Zagańczyk dyskwalifikacja
28. lot z dnia18.08.2018 Tippler angielski młode 6szt hod Andrzej Wojciechowski czas lotu 8h 45min