Walne Zebranie – Wystawa Klubowa 09.02.19

                                              INFORMACJA  o  WZCz  KHGWiA

Zamość ul. Szczebrzeska 102 Hala Sportowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5

Po wstępnych rozmowach z prezesem ZSHGiDO  Edwardem Wasilem ,

będziemy mile widziani w Zamościu, tam też organizujemy WZCz klubu.

Termin  WZCz  KHGWiA to 9 luty 2019 w Zamościu.

Koszty wystawy w Zamościu:  50 zł wpisowe  + 3 zł za gołębia

chętnych na wolierę proszę o kontakt  509507384

Hotel – Mirosław Duda 723652759

Terminy:

8. luty piątek-  wkładanie i ocena gołębi

9. luty sobota-  wystawa ,po południu Walne  Zebranie Członków  naszego Klubu godz. 13

10. luty niedziela-  wystawa, rozdanie nagród

                                        Proponowany program WZCz

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego ,stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego klubu
 4. Sprawozdanie skarbnika klubu
 5. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian dotyczących Regulaminu Klubu
 8. Wprowadzenie sezonu lotowego 
 9. Termin opłat klubowych 
 10. Dofinansowywanie wystaw /likwidacja
 11. Projekt regulaminu dla gołębi  Zamojskich
 12. ? regulamin dla Budapesztów 2 czy jeden -który
 13. Kategoria  open
 14. Strona dla zewnętrznych obserwatorów
 15. Open a garłacz wywrotny nowy rozdział
 16. P. K.
 17. ?????????
 18. Wolne wnioski
 19. Podjęcie uchwał
 20. Wręczenie nagród za loty konkursowe 2018 r.
 21. Zakończenie obrad

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                    Andrzej Wojciechowski