Walny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

W dniu 09-02-2019r odbył się Walny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych w Zamościu .

Zjazd w drugim terminie otworzył przewodniczący Andrzej Wojciechowski, stwierdzono kworum do podejmowania wiążących decyzji. Następnie udzielono absolutorium zarządowi za 2018 r.

W kolejnych punktach uchwalono  zmiany w regulaminach od nowego sezonu lotowego 2019r.

  1. Skrócono czas lotu przebywania gołębi  w zakryciu, tylko dla gołębi  Zamojskich i Roztoczańskich Wysokolotnych  (było)  5 h  (będzie) 3 h.
  2. Zmiana dla gołębi Budapesztańskich  Wysokolotnych  został  jeden  regulamin punktowy  od nowego sezonu lotowego  2019r.
  3. Ustalono termin opłaty składek członkowskich do 31 marca każdego roku (brak składki uniemożliwi lot konkursowy)
  4. Ustalono nowe zasady dofinansowywania bez wpisowego:

a) tylko 6 sztuk w jednej rasie biorących udział w konkursach

b) jedna woliera z gołębiami po konkursie

5. Utworzono i opisano kategorię OPEN

6. Powołano sąd koleżeński  skład

–  Mieczysław Sroka

– Michał Czuba

–  Adam Szymański

7. Tipplery  Angielskie, w przyszłości nie będzie czasów indywidualnych.

Na zebranie przybyli przyszli sponsorzy z firmy ADITECH zapewnili nas o swojej dobrej woli sponsoringu przy okazji zostawili drobne upominki .

Sponsor Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów zafundowało każdemu zwycięscy butelkę Pro-Biotyku dla gołębi. Kol. Darek Kamiński podarował stojaki reklamowe na klatki wystawowe. Kol. Jacek Bereźnicki opiekuje się naszą stroną  internetową , cały rok działa bez zarzutów, a córka kol. Marka Kolinskiego zaprojektowała dyplomy dla Klubu. Wszystkim sponsorom dziękuję w imieniu członków  Klubu.

Uważam wyjazd do Zamościa za udany w końcu to kolebka gołębi wysokolotnych. Byliśmy tam mile widziani i sympatycznie przyjęci ,odbyło  się wiele ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń  i materiałów  hodowlanych, wśród 700 eksponatów na wystawie nasi członkowie wystawili swoje piękne gołębie  pod ocenę  gdzie również zdobyli trofea, oraz w wolierach a  sześciu członków KHGWiA wystawiło  gołębie  w Klasie Sport  między innymi :

Jacek Bereźnicki  PIERWSZE MIEJSCE czas lotu 12 h 54 min. Tipplery Angielskie typ lotny

Andrzej Wojciechowski DRUGIE MIEJSCE 8 h 45 min. Tipplery Angielskie typ lotny

Paweł Kaleta  PIERWSZE MIEJSCE  12 h 13 min.                Wysokolotne Budapesztańskie

Daniel Jasiński DRUGIE MIEJSCE 8 h 52 min.       Wysokolotne Budapesztańskie

Antoni Oruba TRZECIE MIEJSCE  7 h 47 min. Wysokolotne Budapesztańskie

Michał Czuba 162pkt. Roller z Birmingham

Nasze Klubowe puchary dzięki Edwardowi  Wasil stały na stole  wraz z innymi godnie się prezentując Wręczyłem 20 pucharów i dyplomów za loty konkursowe w  Klubie Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  za sezon 2018 i dwa dyplomy w kat. OPEN. Plus nagrody ufundowane przez sponsorów za najlepsze wyniki w lotach  konkursowych.

Wszystkim członkom klubu życzę w przyszłym sezonie lotowym, samych najlepszych  wyników, pobijania własnych rekordów ,rekordów klubu i rekordów Polski. Proszę pamiętać że  ta wspólna  pasja ma spajać dawać radość i przyjemność. Na pochwałę zasługuje kol. Marcin Duda jako opiekun Klubu na wystawie w Zamościu zorganizował hotel a dla starszych członków transport jak również poczęstunek za który mu dziękuję w imieniu klubowiczów, którzy tam byli.

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski