Walny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotny i Akrobatycznych

                          Wysokolotnych i Akrobatycznych .

 

W dniu 25-01-2020r. przy okazji Krajowej Wystawy w Kiecach odbył się

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotnych  i Akrobatycznych

Zjazd otworzył przewodniczący Andrzej Wojciechowski, stwierdzono kworum

do podejmowania wiążących decyzji. Następnie udzielono absolutorium zarządowi za 2019r. w kolejnych punktach uchwalono zmiany w regulaminach.

  1. W sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych,

Protokoły mają być wysyłane pocztą w terminie 7 dni roboczych.

  1. Zmiana w Zasadach Organizacji Lotów Konkursowych dotycząca zapisu wyznacza  na akceptuje Kierownik Lotów a w przypadkach wątpliwych wyznacza.
  2. Zmiana w Ocenie Lotów Konkursowych dla Tipplera Angielskiego dotyczy.

lądowania pierwszego gołębia ze stada a stado w ciągu 1 godziny wylądowało po zakończeniu pomiaru czasu do zaliczenia konkursu.

Uwaga: brak czasów indywidualnych.

  1. Dopuszczenie wstępnego regulaminu lotów Takli.

Propozycja zmian została wysłana do zatwierdzenia przez PZ.

W wystawie brali udział członkowie Klubu Hodowców Gołębi

 Wysokolotnych i Akrobatycznych

W rasie Wysokolotny Budapesztański Klasa Sport

Mistrz Polski- Daniel Jasiński              2275pkt   8h 15 min

I   V-ce MP –Wojciech Gałęzowski     2254pkt   7h 50 min

II  V-ce MP- Paweł Kaleta                      978pkt  12h 48 min

 

 Roller Birmingham Klasa Sport

Indywidualny Mistrz Polski – Michał Czuba     623pkt.

W dniu 26-02-2020r. zostały rozdane puchary i dyplomy ufundowane

przez  firmę  ADITECH

Przewodniczący

Andrzej Wojciechowski