Relacja z Walnego Zjadu Członków 23.01.2021

W dniu 23 stycznia 2021 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej „Restauracji u Bujaka” w Zielonej Wsi koło Rawicza odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków KHGWiA, który został zwołany przez ustępujący Zarząd Klubu.

Na obrady stawiło się 30 członków KHGWiA.

Głównym elementem tego zjazdu był wybór nowego zarząd KHGWiA.

 

Przewodniczącym Klubu został wybrany kolega Antoni Oruba.

 

Członkami zarządu zostali:

  • Marek Kolinski – wiceprzewodniczący,
  • Adrian Skiba – skarbnik
  • Adam Zagańczyk – kierownik lotów,
  • Michał Czuba – członek zarządu ds. medialnych,
  • Piotr Knapik – członek zarządu ds. lotów konkursowych rasami węgierskimi,
  • Mieczysław Sroka – członek zarządu ds. hodowlanych.

 

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków KHGWiA przyjął także nowy Regulamin Klubu. Nastąpiło w nim kilka zmian, motywowanych chęcią dostosowania go do obowiązujących w naszym kraju przepisów dotyczących działalności stowarzyszeń.

Nastąpiła także zmiana kompetencji Zarządu Klubu. Zostały one poszerzone o następujące zadania:

  • Opracowywanie projektów regulaminów lotów konkursowych oraz zmian w regulaminach już obowiązujących, a także przedkładania ich na Walnym Zjeździe, celem zaopiniowania;
  • Uchwalanie wyżej wymienionych regulaminów, ale tylko w wersji uzgodnionej z klubami pokrewnymi za pośrednictwem upoważnionego przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza koordynatora ds. lotów konkursowych. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZHGRiDI jako obowiązujące.

Takie poszerzenie kompetencji zarządu było umotywowane potrzebą zapewnienia właściwej i sprawnej współpracy z innymi klubami, zrzeszającymi hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. W sytuacji potrzeby zmiany treści dokumentów regulujących organizację lotów konkursowych z udziałem tych gołębi nie jest możliwe podejmowanie decyzji w tej sprawie przez Walny Zjazd Członków. Opóźniałoby to znacznie i utrudniało podjęcie decyzji w tych sprawach. Członkowie Klubu dali więc zarządowi delegację do podejmowania decyzji w tym zakresie.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji lotów konkursowych przyznano także zarządowi klubu kompetencję powoływania dodatkowego kierownika lotów, a także tzw. stałych obserwatorów, którzy są dyspozycyjni i zamieszkują w regionach, gdzie jest problem z obserwatorami. Klub będzie im zwracał koszty paliwa na dojazd”.

 

 

 

opracował:         Wiceprzewodniczący Zarządu Marek Koliński