Sprawozdanie

                                                                                                                                    Wrocław 28-06-2021r.                                    

 

                                                      Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Członków

 

W dniu 20-06-2021r. we Wrocławiu odbył się WZCz KHGWiA

Dziękuje wszystkim za przybycie w tak trudnych czasach, po wysłuchaniu sprawozdań

udzielono absolutorium dla Zarządu .

 Proponowana zmiana w regulaminie Klubu nie została zaakceptowana przez WZCz, a

standardy  dla ras Roztoczański wysokolotny i Zamojski uczestniczących w lotach

konkursowych oraz karty lotów konkursowych warunkowo dopuszczone ze względu na

 czas pandemii w których je realizowano.

W prowadza się zaległe zmiany : Obowiązki Członka Klubu § 5  pkt 4    oraz

Walny Zjazd Członków § 10 pkt 9

Kol. Antoni Oruba przedstawił wykresy z GPS z treningów swoich gołębi. Można i warto

zakupić taki komplet GPS dla podniesienia rangi lotów konkursowych.

Na koniec podziękowania również dla osób potwierdzających swoje przybycie bądź

absorpcję na WZCz .

 

                                                                                           Przewodniczący KHGWiA

                                                                                           Andrzej Wojciechowski