Wystawa we Wroclawiu – regulamin i druk zgłoszenia do pobrania

Klub zwraca naszym hodowcom ,biorącym udział w  Wystawie Klubowej we Wrocławiu, koszty udziału w Klasie Sport tj. wpisowe i klatkowe za oczko do 6 szt. w każdej rasie. ( nie dotyczy hodowców z macierzystej organizacji we Wrocławiu)

 

Regulamin i druk do pobrania > Wystawa we Wrocławiu-regulamin i druk zgloszenia <