Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA 28.01.2017

Dodano 21.01.2017 


  INFORMACJA  z dnia 13.01.2017 r:

  Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA  oraz zaproszonych sympatyków odbędzie się  28. 01.2017 r. w Kielcach o godz. 1400 , w Domu Noclegowym „U Michała” przy ul. Granicznej 26. Po części oficjalnej przewidziane  spotkanie integracyjne. Serdecznie zapraszamy. Osoby , które do tej pory nie potwierdziły swojej obecności , a chciałyby przyjechać proszone są o kontakt telefoniczny – A. Liwczak tel. 668 317 123 . W miarę możliwości będziemy rezerwować nocleg i posiłki.

WZCz odbędzie się w terminie wcześniej zaplanowanym i ogłoszonym, lecz z powodu odwołania wystawy krajowej miejsce spotkania jest w hotelu, jak wyżej.

Proponowany program WZCz:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności obrad
  3. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
  4. Sprawozdanie finansowe
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
  7. Uchwalenie zmian w regulaminach lotów
  8. Wręczenie nagród za loty konkursowe w 2016 r.
  9. Dyskusja, między innymi na temat:

– strona internetowa klubu

– rozwój klubu- pozyskiwanie członków, zwiększenie il. lotów

– Klasa Sport na wystawach – problemy techniczne

– planowanie wydatków- dofinansowania, zakupy

 -rozprowadzanie materiałów reklamowych

 -propozycje zmian we wzorcach rollera z Birmingham i  roztoczańskiego wysokolotnego

  1. Podjecie uchwał i zakończenie obrad

                                                                        Zarząd KHGWiA