Relacja ze zjazdu 28.01.17

 Dodano dnia 06.02.2017

Relacja ze  Zjazdu  w Kielcach 

28-29.01.2017 r.

 

    Pomimo, że nie było  Wystawy  Krajowej , do Kielc licznie zjechali klubowicze KHGWiA na coroczne zebranie. Spotkanie odbyło się w hoteliku niedaleko Targów  Kielce i zostało podzielone na 2 etapy. Walne Zebranie- sprawozdawcze rozpoczęło się o godz. 14.oo i trwało do 17.30. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2016  oraz sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej, udzielono zarządowi absolutorium na kolejny rok. Przystąpiono następnie do uchwalania zmian w regulaminach lotów konkursowych. Zmiany te nie były duże, w zasadzie korekty zapisów, ale  w kilku przypadkach bardziej istotne. Dlatego apel do wszystkich klubowiczów, by zapoznali się z nowymi regulaminami na naszej stronie. Najwięcej dyskutowano nad planem wprowadzania regulaminów z systemem punktowym oceny lotów i  podjęto uchwałę w tej sprawie ( uchwała poniżej ). Nie jest to łatwa droga, wymagająca dużo pracy i determinacji, by wdrażać to , co od lat funkcjonuje już z powodzeniem w klubach zagranicznych.   Przedyskutowano jeszcze wiele tematów dotyczących działalności Klubu , a następnie przystąpiono do wręczania nagród za loty konkursowe w sezonie 2016. Tym razem Zarząd postanowił przyznać  27 pucharów i tyleż dyplomów za miejsca od 1-3 w poszczególnych rasach i kategoriach wiekowych. Pogratulowano wyników wielu hodowcom, szczególnie tym, którzy pobili wcześniejsze rekordy klubowe. Dołączyli oni do listy Mistrzów Polski w lotach konkursowych przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, która znajduje się na naszej stronie internetowej.  Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć  podziękowano hodowcom i zaproszonym gościom za przybycie na Zjazd z różnych, odległych stron Polski . Na tym obrady zakończono.

   Po zebraniu klubowicze  wzięli udział w integracyjnym spotkaniu  , na miejscu  w hotelu. Rozpoczęto biesiadę  od obiadokolacji, a następnie przy poczęstunku dyskutowano żywo do późnych godzin wieczornych na tematy poruszane na walnym i nie tylko. Następnego dnia po śniadaniu, w dobrych humorach i z optymizmem co nowego sezonu hodowlanego rozjechano  się do domów.

 

Poniżej uchwała:

 

 

Uchwała nr 1

dotyczy: planu wdrażania regulaminów lotów konkursowych z systemem punktowym oceny

 

  1. Dla gołębi wysokolotnych budapeszteńskich wprowadza się następujące zasady:

w roku 2017 podstawowym regulaminem jest obowiązujący dotychczas „Regulamin oceny lotu dla gołębi wysokolotnych” i wg niego będzie sporządzana lista rankingowa wyników, tak jak do tej pory. Natomiast wprowadza się jako obowiązkowy dodatkowy protokół W-3, sporządzany podczas każdego lotu konkursowego wg „Regulaminu punktowej oceny lotu dla wys. budapeszteńskich”. Ilość zdobytych punktów będzie podawana  tylko informacyjnie na listach z wynikami lotów.

– od roku 2018  planuje się , że będzie obowiązywał już tylko ten jeden, nowy regulamin.

  1. Dla pozostałych ras gołębi wysokolotnych Zarząd opracuje regulaminy „punktowe”, które będą testowane i wdrażane w niedługim czasie.
  2. W celu sprawnego wdrażania nowych regulaminów powołuje się Miłosza Bugaja na zastępcę członka Zarządu do spraw konkursowych systemów punktowych.

                                                                          Przewodniczący WZCz

                                                                                Andrzej Liwczak