Projekt: Standard Gołębi Rasy Zamojski (2023)

 

Uczestniczących w lotach konkursowych organizowanym według zasad obowiązujących w Polskim Związku Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza