Materiał szkoleniowy dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych.

Dodano 23.07.2017 r.                                                                                                                                     opracował A.Liwczak

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych

dotyczy: oceny punktowej lotu dla wys. budapeszteńskich

Poniższy materiał zawiera:

Regulamin punktowej oceny < pobierz > lotu dla wys. budapeszteńskich- z objaśnieniami

w kolorze zielonym

Dwa przykłady ( Przykład 1 i Przykład 2)– a w każdym nich :

– Tabela pomocnicza zapisu przebiegu lotu

-Protokół z lotu wypełniony w części dotyczącej obliczania punktów za lot

Uwaga:

• Tabela pomocnicza jest przydatna do rejestracji przebiegu lotu oraz

obliczania czasów i punktów , potrzebnych do wypełnienia protokołu.

Tabela do wypełniania jest do pobrania na naszej stronie w zakładce-
Druki do pobrania < pobierz >

• Dla przypomnienia- z każdego lotu wys. budapeszteńskich obowiązkowo

trzeba wypełnić dwa protokoły (… dla gołębi wysokolotnych- tradycyjny

i ..dla oceny punktowej- ten nowy). Tego drugiego nie wypełnia się ,

jeżeli stado konkursowe liczy mniej niż 7 szt.

 

Do Pobrania :

Regulamin punktowej oceny lotu dla wys. budapesztańskich 2017 

PRZYKŁAD 1- opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 1-Protokół z lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

RZYKŁAD 2-opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 2-Protokół lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

TABELA POMOCNICZA -Regulamin punktowej oceny dla budapeszteńskich

Relacja ze zjazdu 28.01.17

 Dodano dnia 06.02.2017

Relacja ze  Zjazdu  w Kielcach 

28-29.01.2017 r.

 

    Pomimo, że nie było  Wystawy  Krajowej , do Kielc licznie zjechali klubowicze KHGWiA na coroczne zebranie. Spotkanie odbyło się w hoteliku niedaleko Targów  Kielce i zostało podzielone na 2 etapy. Walne Zebranie- sprawozdawcze rozpoczęło się o godz. 14.oo i trwało do 17.30. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2016  oraz sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej, udzielono zarządowi absolutorium na kolejny rok. Przystąpiono następnie do uchwalania zmian w regulaminach lotów konkursowych. Zmiany te nie były duże, w zasadzie korekty zapisów, ale  w kilku przypadkach bardziej istotne. Dlatego apel do wszystkich klubowiczów, by zapoznali się z nowymi regulaminami na naszej stronie. Najwięcej dyskutowano nad planem wprowadzania regulaminów z systemem punktowym oceny lotów i  podjęto uchwałę w tej sprawie ( uchwała poniżej ). Nie jest to łatwa droga, wymagająca dużo pracy i determinacji, by wdrażać to , co od lat funkcjonuje już z powodzeniem w klubach zagranicznych.   Przedyskutowano jeszcze wiele tematów dotyczących działalności Klubu , a następnie przystąpiono do wręczania nagród za loty konkursowe w sezonie 2016. Tym razem Zarząd postanowił przyznać  27 pucharów i tyleż dyplomów za miejsca od 1-3 w poszczególnych rasach i kategoriach wiekowych. Pogratulowano wyników wielu hodowcom, szczególnie tym, którzy pobili wcześniejsze rekordy klubowe. Dołączyli oni do listy Mistrzów Polski w lotach konkursowych przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, która znajduje się na naszej stronie internetowej.  Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć  podziękowano hodowcom i zaproszonym gościom za przybycie na Zjazd z różnych, odległych stron Polski . Na tym obrady zakończono.

   Po zebraniu klubowicze  wzięli udział w integracyjnym spotkaniu  , na miejscu  w hotelu. Rozpoczęto biesiadę  od obiadokolacji, a następnie przy poczęstunku dyskutowano żywo do późnych godzin wieczornych na tematy poruszane na walnym i nie tylko. Następnego dnia po śniadaniu, w dobrych humorach i z optymizmem co nowego sezonu hodowlanego rozjechano  się do domów.

 

Poniżej uchwała:

 

 

Uchwała nr 1

dotyczy: planu wdrażania regulaminów lotów konkursowych z systemem punktowym oceny

 

 1. Dla gołębi wysokolotnych budapeszteńskich wprowadza się następujące zasady:

w roku 2017 podstawowym regulaminem jest obowiązujący dotychczas „Regulamin oceny lotu dla gołębi wysokolotnych” i wg niego będzie sporządzana lista rankingowa wyników, tak jak do tej pory. Natomiast wprowadza się jako obowiązkowy dodatkowy protokół W-3, sporządzany podczas każdego lotu konkursowego wg „Regulaminu punktowej oceny lotu dla wys. budapeszteńskich”. Ilość zdobytych punktów będzie podawana  tylko informacyjnie na listach z wynikami lotów.

– od roku 2018  planuje się , że będzie obowiązywał już tylko ten jeden, nowy regulamin.

 1. Dla pozostałych ras gołębi wysokolotnych Zarząd opracuje regulaminy „punktowe”, które będą testowane i wdrażane w niedługim czasie.
 2. W celu sprawnego wdrażania nowych regulaminów powołuje się Miłosza Bugaja na zastępcę członka Zarządu do spraw konkursowych systemów punktowych.

                                                                          Przewodniczący WZCz

                                                                                Andrzej Liwczak

 

 

 

                                                                         

Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA 28.01.2017

Dodano 21.01.2017 


  INFORMACJA  z dnia 13.01.2017 r:

  Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA  oraz zaproszonych sympatyków odbędzie się  28. 01.2017 r. w Kielcach o godz. 1400 , w Domu Noclegowym „U Michała” przy ul. Granicznej 26. Po części oficjalnej przewidziane  spotkanie integracyjne. Serdecznie zapraszamy. Osoby , które do tej pory nie potwierdziły swojej obecności , a chciałyby przyjechać proszone są o kontakt telefoniczny – A. Liwczak tel. 668 317 123 . W miarę możliwości będziemy rezerwować nocleg i posiłki.

WZCz odbędzie się w terminie wcześniej zaplanowanym i ogłoszonym, lecz z powodu odwołania wystawy krajowej miejsce spotkania jest w hotelu, jak wyżej.

Proponowany program WZCz:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian w regulaminach lotów
 8. Wręczenie nagród za loty konkursowe w 2016 r.
 9. Dyskusja, między innymi na temat:

– strona internetowa klubu

– rozwój klubu- pozyskiwanie członków, zwiększenie il. lotów

– Klasa Sport na wystawach – problemy techniczne

– planowanie wydatków- dofinansowania, zakupy

 -rozprowadzanie materiałów reklamowych

 -propozycje zmian we wzorcach rollera z Birmingham i  roztoczańskiego wysokolotnego

 1. Podjecie uchwał i zakończenie obrad

                                                                        Zarząd KHGWiA

 

Odwołanie wystawy

Dodano 07.01.2017

PILNE OGŁOSZENIE

Uwaga !!! W związku z ptasią grypą została odwołana Wystawa Krajowa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach, w dniach 28-29.01.2017. Zarząd Polskiego Związku czyni starania , aby wystawa mogła się odbyć w innym terminie tj. 11-12.02.2017 Są przyjmowane zgłoszenia, na razie bez dokonywania opłat (oficjalna informacja PZ na stronie www.pzhgridi.pl ) Zachęcamy klubowiczów , którzy tego jeszcze nie zrobili, aby niezwłocznie zgłosili swoje gołębie, szczególnie w Klasie Sport. O dalszych rozstrzygnięciach w sprawie Wystawy Krajowej i naszego Zebrania Członków klubu KHGWiA będziemy wkrótce informować.

            

                                       Andrzej Liwczak-  przewodniczący KHGWiA.

 

Zawiadomienie- zaproszenie

Dodano 19.12.2016

              Zawiadomienie –Zaproszenie

   Walne Zebranie członków naszego klubu – KHGWiA  odbędzie się w dniu 28.01.2017 r. o godz. 1400  w Kielcach , podczas Wystawy Krajowej. Miejsce spotkania- Sala Konferencyjna w hali E. Na spotkanie zapraszamy również sympatyków i miłośników gołębi ras  wysokolotnych i akrobatycznych.

  W programie zebrania m. innymi: podsumowanie minionego sezonu, wręczenie nagród – pucharów i dyplomów za zajęcie czołowych miejsc (od I-III ) w lotach konkursowych, przyjęcie zmian w regulaminach, a także przedyskutowanie i zatwierdzenie wytycznych na sezon 2017.

Zachęcamy wszystkich członków Klubu, biorących udział w lotach konkursowych w sezonie 2016 do zgłoszenia gołębi na Wystawę Krajową w Klasie Sport – koordynacja w tej sprawie kol. Miłosz Bugaj, Tel.  535 083 486.

   Uwaga!!!- W pisemnych zgłoszeniach do P. Edwarda Gersztyna należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to Klasa Sport i koniecznie podać przy poszczególnych gołębiach wyniki konkursowe ( suma z max. 3 lotów w 2016 r). Termin zgłoszeń – do 9.01.2017 r.

W niedzielę 29.01.2016  o godz. 12 00 będą wręczane puchary przyznane przez Zarząd PZHGRiDI za zdobyte  tytuły w poszczególnych rasach (Mistrz Klasy Sport, Zwycięski Lotnik, Najlepszy Lotnik).

   W sobotę wieczorem – 29 stycznia  PZ  organizuje Wieczorek Hodowcy . Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu integracyjnym, pełnym atrakcji i bogatego poczęstunku. Osoby zainteresowane powinny zapisać się i zapłacić 80 zł/os. w terminie do 15.01.2017 r. u organizatora wystawy ( prezes Jan Pajka), a dodatkowo zgłosić ten fakt w naszym Klubie ( kol. Jan Furtacz, nr tel. 519 705 841), gdyż będziemy rezerwować dla nas wspólne stoły.

Do zobaczenia w Kielcach – zapraszamy.

P.S. Poniżej reklama naszej Wystawy Klubowej  w Kielcach!!!

Zarząd KHGWiA

 

Aktualności

Dodano 05.10.2016

Zaproszenie do Opola

Zarząd  KHGWiA zaprasza klubowiczów i sympatyków na zebranie klubowe, które odbędzie się podczas Jesiennej Wystawy w Opolu, organizowanej przez OTHDI w dniach 12 -13.XI.2016 r.

Zebranie odbędzie się w sobotę 12 listopada o godz. 16 na terenie wystawienniczym. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu, jak również do wystawienia gołębi. Ptaki będą eksponowane  w Klasie Sport, a także tradycyjnie do oceny oraz pokazowo w wolierach. Zapraszamy zainteresowanych na nasze stoisko klubowe. Regulamin wystawy na stronie opolskiego związku- www.othdiopole.wix.com/othdi .

Jest możliwość zarezerwowania noclegu z soboty na niedzielę i wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym. Z a p r a s z a m y !

Dodano 01.09.2016

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!

EUROPEJSKA WYSTAWA GOŁĘBI

WIEDEŃSKICH I BUDAPESZTEŃSKICH.

9-11 Grudnia 2016r.

Węgry, Dabas

W dniach 9-11 grudnia 2016roku, przy Krajowej Wystawie Węgierskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobnych Zwierząt ( MGKSZ ) odbędzie się Europejska Wystawa Gołębi Ras Wiedeńskich i Budapeszteńskich.

Lista ras gołębi objętych Europejską Wystawą w Dabas:

Rasy węgierskie:

 • ·EE 843  budapeszteński białotarczowy, Budapester Weisschild
 • ·EE 844 budapeszteński krótkodzioby, Budapester Kurze
 • ·EE 846 czajka budapeszteńska, Budpester Kiebitz
 • ·EE 847 wysokolotny budapeszteński, Budapester Hochflieger
 • ·EE 950 ozdobny bocian budapeszteński, Budapester Belatschter Tummler
 • ·EE 956 czepel, Csepeler Tummler
 • ·EE 966 deresz węgierski, Ungarischer Dunkelgestorchter Hochflieger
  • EE 845 budapeszteński białoloty, Budapester Weisschwingiger  Hochflieger
  • ·łapciaty lotny z Dunakeszi, Dunakeser Gesprenkelte Tummler
  • ·peszteński bocian lotny, Pester Gestorchter Tummler
  • ·peszteński niebieski lotny, Pester Blauer Tummler.

Gołębie austriackie :

 • ·EE 834 staroaustriacki lotny, Altosterreichischer Tummler
 • ·EE 835 wiedeński lotny, Wiener Tummler
 • ·EE 837 wiedeński białotarczowy, Wiener Weisschild
 • ·EE 838 wiedeński krótki, Wiener Kurtze
 • ·EE 839 gąska wiedeńska, Wiener Gansel
 • ·EE 981 wysokolotny wiedeński, Wiener Hochflugtaube
 • ·EE 982 starowiedeński wysokolotny, Alt-Wiener hochflug taube
 • ·EE 983 wiedeński pstry, Wiener Roserlscheck.

Miejscem wystawy jest OBO Arena, Dabas, Iskola utca 5( ulica Szkolna 5). Miasto Dabas  ( od wielu lat odbywają się w nim krajowe wystawy MGKSZ ) leży ok. 40 kilometrów od Budapesztu i ok 120 kilometrów od Wiednia. Niewiele jest lepszych miejsc w Europie, żeby zobaczyć i zaprezentować najwyższy poziom hodowli tych ras .

Organizatorzy wystawy, nasi przyjaciele z zarządu Węgierskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobnych Zwierząt zapraszają hodowców polskich do czynnego udziału w tej wystawie. Zarówno jako wystawców jak i zwiedzających.

Węgrzy niejednokrotnie odwiedzali polskie wystawy. Byli sędziami i uczestnikami naszych Wystaw Krajowych jak również Konkursu Gołębi Wysokolotnych Ras Węgierskich im. Andrzeja Twarowskiego  organizowanego już pięciokrotnie przez Warszawski Związek Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego. Znają nasz poziom hodowli gołębi. Niejednokrotnie  wyrażali swoje uznanie dla naszych ptaków.

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza popiera inicjatywę wysłania polskiej reprezentacji gołębi na tę wystawę. Zostanie zorganizowany zbiorczy transport ptaków. Jest możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu hodowców na wystawę jak również zarezerwowania noclegu i uczestnictwa w sobotnim Wieczorze Hodowców.

Zapraszam wszystkich chętnych, i tych zdecydowanych i tych nieśmiałych do pokazania swoich ptaków na tej wystawie. Europejskiej Wystawie. Chętnych na wyjazd autokarem do Dabas proszę o wcześniejszy kontakt. Im więcej chętnych tym koszt będzie mniejszy. Wyjazd nie jest „komercyjny”. Odbędzie się po kosztach. Start  z Warszawy.

Krzysztof Stachurski

wiceprezes Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Telefon kontaktowy nr 504 285 724.

Wyciąg z Regulaminu Europejskiej Wystawy.

1 – Organizatorem Wystawy jest Węgierski Związek Hodowców Gołębi I Małych Zwierząt Hodowlanych ( MGKSZ).

2 – Wystawa odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2016r

3 – Miejsce Wystawy: Węgry, Dabas, OBO Arena, Iskola ut 5.

4 – Osoba kontaktowa: Antal Uhrner – prezes MGKSZ ( w języku węgierskim lub niemieckim). Tel +36 20 320 6849 tel/fax +36 1342 55 38, e-mail mgksz.info@gmail.com

5 – MGKSZ zgłoszenia opłacone przyjmuje  do 31 października 2016r.

W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki w obojętnym języku.

Ze strony polskiej zgłoszenia przyjmuje i przesyła Węgrom Krzysztof Stachurski 04-172 Warszawa ul Grochowska 99 Pracownia Złotnicza,   tel 504 285 724.

Druk dwujęzyczny węgiersko-polski zgłoszenia jest w zakładce „do pobrania” na stronie internetowej Polskiego ZHGRIDI oraz Warszawskiego ZHGRIDO. Opłatę zgłoszonych eksponatów przyjmuje w/w Krzysztof Stachurski.

KARTA ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA > TUTAJ <

6 – Cennik wystawy:

– opłata wpisowa – 8 Euro

– opłata za gołębia – 8 Euro

– woliera (8 ptaków) – 25 Euro

– młodzi hodowcy (obrączka fioletowa) od eksponatu – 4 Euro

– katalog (obowiązkowo) – 8 Euro

– karnet wejściowy na piątek, sobotę i niedzielę – 8 Euro

7- Terminarz Wystawy:

czwartek 8 grudnia – przyjęcie eksponatów

piątek 9 grudnia –  ocena sędziowska

sobota 10 grudnia 8.00- 18.00 – zwiedzanie wystawy

sobota 10 grudnia 19.30 Dabas Motel – Wieczór Hodowcy (dodatkowo płatny)

niedziela 11 grudnia 8.00 – 14.00 zwiedzanie wystawy

niedziela 14.00 – -wydawanie eksponatów

8 – Giełda sprzedaży czynna od rana

9 – W w/w rasach gołębi  będą nadawane tytuły Mistrz Europy i Champion Europy.

Mistrz Europy nadawany będzie pod warunkiem zgłoszenia na wystawie przez różnych hodowców minimum 20 sztuk gołębi jednej rasy. W przypadku gdzie w jednej rasie będzie wystawionych minimum 20 sztuk w tym samym rysunku lub kolorze tytuł będzie nadawany dla poszczególnych rysunków lub kolorów.

Champion Europy. W jednej rasie, ze wszystkich rysunków i kolorów nadawany będzie tytuł Champion Europy najlepszemu gołębiowi, który uzyskał minimum 95 pkt.

10 – Eksponaty z wystawy mogą być sprzedawane wyłącznie „przez katalog”.

KARTA ZGŁOSZEŃ DO POBRANIA > TUTAJ <

Dodano 16.04.2016

Gołębie klubowe na drugiej wystawie we Wrocławiu

Witam w nowym 2016 roku. Wrocław kończy sezon wystawowy  2015 . W dniu  21. II.2016 roku spotkaliśmy się ponownie we WROCŁAWIU na  XXVII REGIONALNEJ WYSTAWIE GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA, gdzie jak zwykle wystawiono piękne okazy gołębi ozdobnych.

Nie zabrakło gołębi w KLASIE SPORT ,wysoko i długo latających tj:

Wysokolotne budapesztańskie KLASA SPORT:

Najlepszy Lotnik( NL ) ,łączny czas w 3 lotach   –  22 h 29 min, ocena 91pkt. ,  hod.  Antoni Oruba

Tipplery angielskie  KLASA SPORT:

Najlepszy Lotnik( NL ) , czas w   1 locie  –  15 h 48 min ,  hod.  Andrzej Wojciechowski

Ponadto Andrzej Wojciechowski wystawił  w jednej wolierze młode Tipplery angielskie, a w drugiej Wysokolotne budapesztańskie i Budapesztańskie białolote.

KLASA SPORT, jako dodatkowa konkurencja  na wystawie we Wrocławiu  budziła duże zainteresowanie zwiedzających. Tym bardziej, że osiągnięcia gołębi w tej klasie były imponujące.

Jak zwykle baner klubu oraz licznie eksponowane logo z daleka przyciągały  uwagę zwiedzających.

Zapraszamy w przyszłym roku na wystawę do Wrocławia, a chętnych zapraszamy do klubu i brania  udziału w lotach konkursowych.

Pozdrawiam wszystkich odwiedzających naszą stronę.

Andrzej Wojciechowski

zastępca przewodniczącego KHGWIA

Dodano 15.04.2016

WROCŁAW-  wystawa  z naszym akcentem klubowym

Dzień dobry wszystkim zainteresowanym . W dniu  13.12.2015 r. odbyła się wystawa we WROCŁAWIU. Byłato XXVI REGIONALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA. Wystawiono jak zwykle dużo pięknych eksponatów, między innymi 3 kolekcje w       KLASIE  SPORT, w rasie TIPPLERY ANGIELSKIE .

KLASĘ  SPORT reprezentowali:

Ryszard Nowak   –               III kolekcja     44 h  11 min

Krzysztof Seredyszyn   –       II kolekcja     53 h 44 min

Andrzej Wojciechowski  –     I kolekcja      61 h 48 min

Ponadto Ryszard Nowak w dwóch wolierach  zaprezentował swoje okazy gołębi Zamojskich i Tipplerów angielskich.

Baner i gadżety  KLASA SPORT, widoczne z daleka przyciągały uwagę oglądających.

Z-ca przewodniczącego KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

Dodano 11.04.2016 r.

WYSTAWA W WARSZAWIE– z naszym udziałem

W dniach 16-17. 01. 2016 r. odbyła się warszawska wystawa głębi rasowych i drobiu ozdobnego oraz pokaz królików miniaturowych, myszy rasowych i ptaków egzotycznych. Kolejna wystawa z wielkim rozmachem i na wysokim poziomie. Nasz Klub KHGWiA po raz drugi, na zaproszenie  Organizatorów uczestniczył w organizowanej przez nich imprezie.  Zapewniono nam bardzo dobre warunki do ekspozycji gołębi sportowych w wolierach: Janusz Rak prezentował swoje Roztoczańskie wys. i Zamojskie , a Andrzej Liwczak- Wysokolotne budapeszteńskie, Serbskie wys., Roztoczańskie wys. i Takle tureckie. Dzięki staraniom Komisarza wystawy, naszego kolegi klubowego Krzysztofa Stachurskiego mieliśmy w dogodnym miejscu swoje stoisko klubowe, z pełną informacją o naszej działalności. Przede wszystkim jednak zgłosiliśmy swoje uczestnictwo w wystawie w Klasie Sport, wystawiając łącznie 27 gołębi w 5-ciu rasach. Oczka wystawowe z naszymi gołębiami były specjalnie oznakowane klubowymi tabliczkami. W trakcie wystawy telewizja regionalna oraz internetowa  przeprowadzała wywiady , m. innymi z naszym wystawcą  i sekretarzem klubowym, Antonim Orubą.

W drugim dniu wystawy odbyło się  wręczenie nagród wystawcom  za osiągnięcia w hodowli, a także w  lotach konkursowych. W klasie Sport dostaliśmy chyba najładniejsze puchary, wyróżniające się spośród  wręczanych innym hodowcom.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport to  Najlepsze Lotniki w rasach: Wysokolotny budapeszteński z wynikiem 22 godz. 29 min., hod. Antoni OrubaTippler Angielski z wynikiem 18 godz. 15 min, hod. Krzysztof PrzybyłSerbski wys. – 9 godz. 19 min., hod Andrzej LiwczakRoztoczański wys. 14 godz. 58 min., hod. Zygmunt Miazek oraz Roller z Birmingham z wynikiem 23,9 pkt., hod. Janusz Chojnacki.

Byliśmy bardzo zadowoleni  z docenienia osiągnięć naszych gołębi. Wreszcie dzięki klubowi jesteśmy traktowani poważnie na wystawach i oby tak dalej. Do zobaczenia na wystawach w przyszłym roku.

Krzysztof Przybył

Dodano 15.03.20156r.

Siódmy Rawicki Turniej z udziałem naszych klubowiczów

W dniach 16-17 stycznia 2016 roku w Rawiczu, na terenie Gimnazjum A.O. Przyjmy-Przyjemskiego odbyła się wystawa zorganizowana przez Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza, pod nazwą VII Rawicki Turniej. 42 hodowców ubiegało się o przechodnie Trofeum, ufundowane przez Prezesa RSHGR,DOiDI,  Kolegę Stanisława Projsa.

Rywalizowały gołębie w 28 rasach, drób w  9 rasach oraz  ptaki egzotyczne w  11 rasach.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych reprezentowali w „Klasie Sport” : Andrzej Wojciechowski, wystawiona rasa -Tippler Angielski oraz Miłosz Bugaj,  wystawione rasy – Wysokolotny Budapesztański i Węgierski Lotny Oszroniony -Deresz. W sumie w rywalizacji sportowej uczestniczyło 18 ptaków.

Zdobyte nagrody w Klasie Sport to:

NL (najlepszy lotnik) w rasie Tippler Angielski, kol Andrzej Wojciechowski z wynikiem 15 godzin 48 minut.

NL w rasie Wysokolotny Budapesztański, Miłosz Bugaj z wynikiem 11 godzin 30 minut.

NL w rasie Węgierski Lotny Oszroniony -Deresz, Miłosz Bugaj z wynikiem 2 godziny 33 minuty.

Dodatkowo gołąb rasy Węgierski lotny oszroniony -Deresz z hodowli Miłosza Bugaja został uhonorowany tytułem NKS (najładniejszy w Klasie Sport)  .

Ponadto wyżej wymieniony gołąb został wyróżniony przez Klub Hodowców Gołębi Rasowych Borek Wielkopolski Pucharem dla najładniejszego samca.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych miał możliwość  ustawienia dwóch wolier klubowych, w których nowi członkowie naszego Klubu, Koledzy Adam Zagańczyk i Eugeniusz Liszewski wystawili swoje ptaki w rasach: Gdańskie Wysokolotne – Sokoły Gdańskie i Serbskie Wysokolotne.

Zwiedzający wystawę mieli więc możliwość zapoznania się z pięcioma rasami gołębi wysokolotnych,

a dodatkowo osoby  zainteresowane mogły  zapoznać sie z regulaminem lotów konkursowych oraz zasadami współzawodnictwa klubowego. Gołębie występujące w Rawiczu w Klasie Sport były wielką atrakcją dla okręgu zajmującego  się przede wszystkim hodowlą gołębi ras „ciężkich”, a także  hodowlą garłaczy w  wielu odmianach  .

Na efekty popularyzacji nowej klasy współzawodnictwa sportowego nie trzeba było długo czekać. Bakcyla hodowli gołębi wysokolotnych połknęli nawet członkowie zarządu Rawickiego Stowarzyszenia wraz z Prezesem, który już zamówił pierwsze pary gołębi wysokolotnych.

Czekamy na was koledzy w Klubie.

Autor – Miłosz Bugaj

Dodano 15.03.2016 r.

Klub KHGWiA na Wystawie  w Drzonkowie

W dniu 9-10 stycznia 2016 roku odbyła się Polsko-Niemiecka Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Drzonkowie pod patronatem „Zielonogórskiego Związku Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”. Wystawa miała szczególny charakter, bowiem zielonogórski związek obchodził swoje 50- lecie działalności.

Wystawę zaszczycili swoją obecnością niemieccy hodowcy, jak również oficjele „Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych”.

Dodatkowo na Jubileuszowej Wystawie pojawił się cały Główny Zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, z Prezesem Janem Pajką na czele.

W Drzonkowie Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych reprezentowali w „Klasie Sport” kolega Andrzej Wojciechowski ( wystawiona rasa – Tippler Angielski oraz Miłosz Bugaj – wystawione rasy – Wysokolotny Budapesztański i Węgierski Lotny Oszroniony-Deresz. W sumie w rywalizacji uczestniczyło 18 ptaków.

Osiągnięte wyniki w rywalizacji sportowej naszych gołębi to:

 • NL (najlepszy lotnik) w rasie Tippler Angielski, kol Andrzej Wojciechowski z wynikiem 15 godzin 48 minut.
 • NL w rasie Budapesztański Wysokolotny, Miłosz Bugaj z wynikiem 11 godzin 30 minut.
 • NL w rasie Węgierski Lotny Oszroniony Deresz, Miłosz Bugaj z wynikiem 2 godziny 33 minuty.

Gościnnie, dzięki uprzejmości Prezesa Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego -Kolegi Ignacego Bazana w odrębnej wolierze swoje gołąbki (Wysokolotne Budapesztańskie i Tipplery Angielskie) zaprezentował kolega Michał Czernicki. Woliera została oznakowana symbolami  Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych oraz dodatkowo, na terenie wystawy został wyeksponowany klubowy reklamowy baner.

Podczas wystawy zainteresowanych i zwiedzających hodowców informowaliśmy o zasadach działania klubu oraz rozdawaliśmy ulotki z informacją, co trzeba zrobić by wstąpić w szeregi naszego klubu.

Działalność naszego klubu „wysokolotnych i akrobatycznych” wzbudził podziw i zainteresowanie niemieckiego kolegi Martina Zerny, przewodniczącego Związku Gołębi Rasowych – Cottbus. Mam nadzieję, że niebawem zaprocentuje to bliższą współpracą z niemieckimi kolegami.

Podsumowując, Zielonogórska Wystawa była bardzo sprawnie zorganizowana i cieszyła się wybitnie dużym zainteresowaniem. Klasa Sport, zupełna nowość na terenie okręgu zielonogórskiego wzbudzała duże zainteresowanie miejscowych hodowców oraz osób zwiedzających niezrzeszonych.  Mam nadzieję, że zostało zasiane ziarno w postaci zainteresowania Klasą Sport , a tym samym hodowlą gołębi wysokolotnych i akrobatycznych i w przyszłym roku miejscowi miłośnicy gołębi zaszczycą nas swoją obecnością w szeregach Klubu hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Zapraszamy.

Tekst – Miłosz Bugaj

Dodano 02.03.2016 r.

Gołębie w Klasie Sport

na Śląskiej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Sosnowcu

w dniach 12-13 grudnia 2015 r.

Na tej wystawie zaprezentowano ogółem 600 gołębi, a wśród nich ptaki w KLASIE SPORT. Koledzy z naszego klubu : Alek BudzyńskiJan Furtacz, Andrzej Liwczak, Antoni Oruba łącznie wystawili do rywalizacji sportowej 24 gołębie. Organizatorzy wystawy zapewnili naszemu Klubowi bardzo dobre warunki do promowania naszej działalności. W przestronnym miejscu mieliśmy swoją ekspozycję- 3 woliery, tablicę , stolik, flagę klubową, no i oczywiście oczka wystawowe dla Klasy Sport.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport.

 1. 1. Najlepszy Lotnik w rasie Roller z Birmingham- ocena sędziowska 94 pkt. Wynik w Klasie Sport 11,8 pkt.- hodowca Jan Furtacz
 2. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny –

ocena sędziowska 89 pkt. Wynik w Klasie Sport 9 godz. 19 min.- hodowca Andrzej Liwczak

 1. 3. Wyróżniony Lotnik w rasie Wysokolotny budapeszatański- ocena sędziowska 92 pkt. Wynik w Klasie Sport 22 godz.29 min. – hodowca Antoni Oruba
 2. Najładniejszy w Klasie Sport- zastał wybrany gołąb Andrzeja Liwczaka z rasy Serbski wysokolotny- 94 pkt. za eksterier.

Wszystkie nagrody- puchary zostały ufundowane przez organizatorów wystawy, tj. Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych.

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie zarządu i sympatyków naszego klubu. Omawiano sprawy bieżące, a także przedyskutowano tematy do poruszenia  na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu  31 stycznia 2016, podczas wystawy krajowej w Kielcach.

Antoni Oruba, sekretarz Klubu

Dodano 2.03.2016 r.

Z  WIZYTĄ  NA WYSTAWIE W ZAMOŚCIU

W dniach  06-07.02. 2016 r.  Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych zaprezentował  się na VIII Wystawie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. W Klasie Sport wystawiło gołębie trzech naszych klubowiczów- Janusz Chojnacki, Jacek Mielech i Zygmunt Miazek. Natomiast gościnnie , na zaproszenie Prezesa Edwarda Wasyla wybrali się na wystawę  koledzy ze Śląska- Mirosław Gdak, Krzysztof Lupa z żoną, Alek Budzyński i Andrzej Liwczak. Przybyli także z Sarzyny Mieczysław Sroka z żoną, Wojtek Sobieszczański z Łęcznej i Janusz Rak z Kobyłki pod Warszawą. Już w piątek wzięliśmy udział w integracyjnej, suto zastawionej „biesiadzie” , zorganizowanej przez organizatorów. W sobotę i niedzielę dzięki uprzejmości tamtejszych związkowców Klub nasz zorganizował swoją ekspozycję ( baner, stolik, tablicę informacyjną) oraz obsadził 3 okazałe woliery. Zaprezentowaliśmy w nich gołębie wysokolotne sportowe: zamojskie, roztoczańskie wys., serbskie wys., oraz wysokolotne budapesztańskie. Niektóre z nich, w wolierze Andrzeja Liwczaka brały udział w lotach konkursowych, co potwierdzały wywieszone Karty z bardzo dobrymi wynikami. Zamojska wystawa była bardzo licznie odwiedzana przez miejscowych i przyjezdnych, a giełda  wręcz oblegana. Nasze woliery i Klasa Sport wzbudziły też spore zainteresowanie, a  mediom udzieliliśmy kilku wywiadów. Klubowicze z Zamojszczyzny wystawiali też gołębie w eksterierze –  Józef Chabros , Ryszard Jaszak i Janusz Rak.

W niedzielę zostały uroczyście wręczone nagrody. Za gołębie oceniane w eksterierze w rasie Roztoczański wys. Janusz Rak otrzymał puchar- za III kolekcję.

Natomiast w Klasie Sport tytuły zdobyli:

– Janusz Chojnacki , w rasie Roller z Birmingham Wyróżniony  Lotnik, 23,9 pkt. (za loty)

– Zygmunt Miazek, w rasie Roztoczański wys. Najlepszy Lotnik, 14 godz. 58 min.

Serdeczne podziękowania składamy Organizatorom za zaproszenie, umożliwienie bezpłatnej ekspozycji  i obdzielenie nas dodatkowymi souvenirami.  Gratulujemy Działaczom zamojskiego związku za wzorowo zorganizowaną wystawę, na którą tak licznie przybywali zwiedzający.  Do zobaczenia , mam nadzieję w przyszłym roku.

Andrzej Liwczak, przewodniczący KHGWiA

Dodano 25.02.2016

Relacja z wystawy w Kozach k/Bielska Białej

KHGWiA w Klasie Sport

W dniu 14 i 15.11.2015 r. odbyła się wystawa KHGWIA w Klasie Sport,  przy corocznej wystawie Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego  OZHDI w Bielsku- Białej .

Stoisko naszego Klubu  było usytuowane w centralnym miejscu pomieszczenia wystawowego. Ekspozycja stoiska składała się m. innymi z tablicy, na której były umieszczone zdjęcia hodowców, artykuły  oraz wyniki lotów konkursowych gołębi  naszych klubowiczów .

Był także stolik z dokumentami takimi jak: deklaracja członkowska, regulamin Klasy Sport , regulamin organizowania lotów , foldery reklamowe  .

Przy wejściu do hali stała obszerna woliera z gołębiami akrobatycznymi ( rollerami z Birmingham hodowcy Jana Furtacza), wystawianymi jako pokaz. Na wolierze wywieszony był obszerny artykuł opisujący tę rasę.

Stoiskiem naszym było spore zainteresowanie zwiedzających , a część z nich z pewnością rozważy możliwość wstąpienia w szeregi naszego Klubu .

W Klasie Sport brało udział 18 gołębi, w następujących rasach :

 • wysokolotny budapesztański , hodowca Budzyński Aleksander : Najlepszy Lotnik – 8 h 41 min. , ocena za eksterier 93 pkt.
 • serbski wysokolotny , hodowca Liwczak Andrzej : Najlepszy Lotnik – 9 h 19 min. , ocena punktowa za eksterier 93 pkt.
 • roller z Birmingham , hodowca Furtacz Jan : Najlepszy lotnik -11,8 pkt. , ocena punktowa za eksterier 94 pkt.

W/w hodowcy otrzymali stosowne nagrody .

Należy podkreślić również, że jednym z sędziów wystawy był nasz członek KHGWIA,  kol. Mieczysław Sroka .

Duże podziękowania należą się organizatorom wystawy z Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bielsku-Białej za udostępnienie miejsca i pomoc w urządzeniu ekspozycji .

Fotorelację z Klasy Sport na wystawie można obejrzeć  na naszej stronie, na Forum/Galerie.

Jan Furtacz

członek zarządu KHGWIA

Dodano 15.02.2016 r.

Relacja  z Wystawy Krajowej w Kielcach  – 30-31.01.2016 r.

(Roczne zebranie członków Klubu.  Klasa Sport.  Ekspozycja KHGWiA)

Również i w tym roku nie zabrakło naszych  klubowiczów na Wystawie Krajowej w Kielcach.  Swoje gołębie w ilości 73 szt. zgłosili do rywalizacji sportowej hodowcy , a zarazem członkowie naszego Klubu: Roztoczańskie wys.- Zygmunt Miazek , Serbskie wys.- Andrzej Liwczak, Wys. budapesztańskie –  Alek Budzyński, Miłosz Bugaj i Antoni Oruba, Tipplery angielskie – Andrzej Wojciechowski, Adam Zagańczyk-Krzysztof Seredyszyn i Krzysztof Przybył ,  Rollery z Birmingham-  Michał Czuba, Janusz Chojnacki , Jan Furtacz i Jacek Mielech , Węgierski lotny oszroniony ( Deresz)- Miłosz Bugaj.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport na  wystawie w Kielcach ;

KOLEKCJE:

 • w rasie Wysokolotny budapesztański

-Sportowy Mistrz Polski-  Miłosz Bugaj, 99 godz. 37 min.

-I wicemistrz  – Antoni Oruba, 84 godz. 41 min.

-II wicemistrz- Aleksander Budzyński, 34 godz.04 min.

 • w rasie Tippler angielski

-Sportowy Mistrz Polski-  Andrzej Wojciechowski, 61 godz. 08 min.

-I wicemistrz  – Krzysztof Przybył, 56 godz. 09 min.

-II wicemistrz-  Adam Zagańczyk-Krzysztof Seredyszyn, 49 godz.04 min.

 • w rasie Roller z Birmingham

-Sportowy Mistrz Polski-  Janusz Chojnacki, 95,6 pkt.

-I wicemistrz  – Michał Czuba, 62,4 pkt.

-II wicemistrz- Jan Furtacz, 47,2 pkt.

oraz

1.Najlepszy  Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( NL) – hod. Zygmunt Miazek

ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 14 godz. 58 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasieWęgierski lotny oszroniony ( Deresz)- hod. Miłosz Bugaj.

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 47 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasieSerbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 9 godz. 19 min.

4.Zwycięski Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański (ZWL) – hod. Miłosz Bugaj

ocena sędziowska 90 pkt., Wynik –Klasa Sport 25 godz. 14 min.

 1. Zwycięski  Lotnik w rasieTippler angielski ( NL)-hod. Krzysztof Przybył

ocena sędziowska- b.o. (brak wzorca), Wynik –Klasa Sport 18 godz. 15 min.

 1. Zwycięski  Lotnik w rasieRoller z Birmingham( ZWL) – hod. Janusz Chojnacki

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 23,9  pkt.

Nasi klubowicze wystawiali gołębie również poza Klasą Sport i zdobyli tytuły:

– Aleksander Budzyński w rasie Zamojski– Mistrz Polski, oraz Zwycięzca w Rasie- 95 pkt.

– Andrzej Liwczak w rasie Zamojski–  II wice-Mistrz Polski

– Janusz Chojnacki w rasie Zamojski – Wyróżniony w rasie 95 pkt.

– Mieczysław Sroka w rasie Roztoczański wys.- Najlepszy w Rasie , 94 pkt.

Wystawa Krajowa w Kielcach , podobnie jak w zeszłym roku była okazją do promowania naszego Klubu. Bogata ekspozycja- stoisko, woliery, tablica reklamowa, flaga klubowa banery przyciągała zainteresowanych naszą działalnością. Andrzej Liwczak w wolierze klubowej zaprezentował gołębie wysokolotne: zamojskie, roztoczańskie wys., serbskie wys. oraz  wys. budapesztańskie, a członek naszego Klubu, Jan Zduniak również i w tym roku uatrakcyjnił wystawę pokazami swoich oswojonych gołębi akrobatycznych, połączonymi z magią i iluzją. Jego występy przed publicznością odbyły się czterokrotnie ( po dwa w sobotę i niedzielę). Wielkie gratulacje i podziękowania składamy w imieniu Klubu.

W sobotę wieczorem 16-tu członków naszego Klubu spotkało się   na Jubileuszowym Wieczorku Hodowcy, zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku. Bogate menu  oraz program artystyczny sprzyjały integracji i wspólnej zabawie.

W niedzielę , w Sali Konferencyjnej odbyło się roczne Walne Zebranie członków Klubu, otwarte również dla zainteresowanych. Po sprawozdaniach przewodniczącego , skarbnika i kierownika lotów podsumowano miniony sezon lotowy oraz przedyskutowano wytyczne na  sezon 2016. Została wprowadzona jedna  zmiana –  w Regulaminie oceny lotów dla Rollera z Birmingham,  dopuszczająca udział do 25 % gołębi młodych w locie konkursowym gołębi dorosłych. Następnie zostały uroczyście wręczone nagrody klubowe dla zwycięzców w rywalizacji sportowej w 2015 r..  Przyznano 28 pucharów i 28 dyplomów za miejsca od I-III na listach rankingowych w lotach konkursowych. Wręczono też 4 statuetki dla hodowców z największą ilością lotów konkursowych i  dla wytrwałych obserwatorów lotów.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu do Kielc na Forum / Galerie na naszej stronie.

Miłośników gołębi rasowych wyczynowych będących w najbliższym czasie  na  wystawie we Wrocławiu ( 21.02. 2016) oraz w  Lublinie ( 03.2016) zachęcam do obejrzenia naszych gołębi  w  Klasie Sport oraz  do odwiedzenia naszej ekspozycji.

Przewodniczący KHGWiA – A. Liwczak

Dodano 21.12.2015

OGŁOSZENIE

Coroczny Walny Zjazd członków klubu odbędzie się podczas Wystawy Krajowej w Kielcach , w niedzielę 31 stycznia 2016 r. w godzinach dopołudniowych . Mile widziane osoby spoza klubu, zainteresowane nasz działalnością. W programie zebrania m. innymi: podsumowanie minionego sezonu, wręczenie nagród – pucharów i dyplomów za zajęcie czołowych miejsc od I-III w lotach konkursowych, przyjęcie ewentualnych zmian w regulaminach, a także przedyskutowanie i zatwierdzenie wytycznych na sezon 2016. Po zebraniu członkowie klubu  biorący udział w wystawie w Klasie Sport otrzymają z rąk Zarządu PZHGRiDI puchary za tytuły zdobyte przez najlepszych lotników.

W sobotę , 30 stycznia jest organizowany Wieczorek Hodowcy . Z naszego Klubu zgłosiło się już 16 osób do wzięcia udziału w tym spotkaniu, pełnym atrakcji i bogatego poczęstunku. Osoby pragnące jeszcze dołączyć do nas tego wieczoru proszone są o jak najwcześniejsze zgłoszenie się do przewodniczącego A. Liwczaka, gdyż będziemy rezerwować dla nas wspólne stoły. Do zobaczenia w Kielcach – zapraszamy.

P.S. Poniżej reklama naszej Wystawy Klubowej !!!

Zarząd KHGWiA

Dodano 13.12.2015

W nocy z 11 na 12 grudnia 2015 roku odszedł od nas na zawsze nasz klubowy Kolega i Przyjaciel-  Stanisław Kopczyński.
Walczył długo z chorobą, nigdy się nie poddał,  a mimo tego przegrał. Zawsze pełen humoru, skory do żartów, robienia”psikusów”. Solidny, słowny, bardzo uczynny. Lubiany chyba przez wszystkich. Wieloletni aktywny członek Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego . Hodował, wystawiał i miał osiągnięcia. Należał do Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Żałobna msza święta odbędzie się 15 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00, w kościele św. Izydora w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po mszy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

koledzy z KHGWiA

Dodano 17.11.2015

ZAPROSZENIE

Ponieważ rozpoczął się nowy sezon wystawowy 2015/2016 zachęcam wszystkich sympatyków  bywających na wystawach do odwiedzania  stoisk naszego klubu KHGWiA. Przede wszystkim zapraszamy do obejrzenia naszych gołębi w  Klasie Sport, które planujemy eksponować już drugi rok, miedzy innymi na wystawach w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Krakowie, Warszawie, Kielcach,Wrocławiu, Rawiczu, Zamościu, Lublinie. Na najważniejszej imprezie, jaką jest Wystawa Krajowa w Kielcach w dniach 30-31.01.2016 r.  odbędzie się nasza Wystawa Klubowa w Klasie Sport. Zapraszamy.

Andrzej Liwczak

przewodniczący KHGWiA

Dodano 11.03.2015 r.

GOŁĘBIE SPORTOWE NA WYSTAWIE WE WROCŁAWIU

W dniu 22-02-2015 we Wrocławiu odbyła się wystawa gołębi  rasowych, zorganizowana przez

DSHGRiDI . Pośród  wielu pięknych ras gołębi  wystawowych były również gołębie sportowe,

wystawione przez  członków klubu  KHGWiA.

W Klasie Sport przyznano następujące tytuły w rasach:

– Wysokolotny Budapesztański – hod.  Antoni Oruba , Najlepszy Lotnik  ( NL )–  10 h 55 min

– Zamojski –  hod. Ryszard Nowak,    Najlepszy Lotnik  ( NL )–     5 h 49 min

Tippler Angielski –  hod. Andrzej Wojciechowski – Najlepszy Lotnik  (NL ) 15 h 08 min.

Hodowcy odebrali nagrody z rąk prezesa DSHGRiDI,  Edwarda Gersztyna. W tym miejscu składamy

podziękowania  za pomoc, życzliwość  i udostępnienie miejsca na wystawie.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych ( KHGWiA) posiadał  na wystawie swoje

stoisko z flagą klubową  i materiałami reklamowymi. Obok w wolierze Andrzej Wojciechowski

prezentował swoje gołębie wys. budapesztańskie.

Klasa Sport oraz Ekspozycja klubu KHGWiA  budziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

V – ce Przewodniczący  KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

Dodano 26.02.2015 r.

Kategoria Klasa Sport w Zamościu

W dniach 31.01. – 01.02. 2015 r. w Zamościu odbyła się wystawa  gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, w której hodowcy  naszego Klubu wzięli  czynny udział,  zarówno w Klasie Sport  jak i  w tradycyjnych ekspozycjach  ocenianych tylko pod względem eksterieru . Ponadto  w 2 wolierach były wystawiane gołębie  jako pokaz.

Janusz Rak wystawił do oceny Zamojskie, gdzie zdobył miejsce na podium za kolekcję z wynikiem 370 pkt. Jako pokaz zaprezentował Roztoczańskie Wysokolotne, Zamojskie i Wysokolotne Budapesztańskie. Dużo z tych ptaków brało udział w lotach konkursowych.

Janusz Chojnacki wystawił Zamojskie oraz Rollery z Birmingham w Klasie Sport i tu otrzymał tytuł  Najlepszy Lotnik za wynik 16,1 pkt. i z oceną 95 pkt.

Zygmunt Miazek wystawił Roztoczańskie Wysokolotne w Klasie Sport i otrzymał tytuł  Najlepszy Lotnik z wynikiem 10 godz.58 min.  i 91 pkt.

Mieczysław Sroka zaprezentował stado Roztoczańskich Wysokolotnych jako pokaz.

Kolegów wspierał członek naszego Klubu Wojciech Sobieszczański.

Hodowcy za zdobyte tytuły oraz za prezentację swoich pupili otrzymali okazałe puchary i statuetki. Podczas dwudniowej wystawy nie mogło oczywiście obejść się bez stoiska klubowego, gdzie można było uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej działalności, a w szczególności zasad  organizowania  lotów konkursowych i wystawiania gołębi w Klasie Sport. Stoisko nasze miało  bardzo dobrą lokalizację na hali wystawowej i każdy zainteresowany mógł bez problemu nas odnaleźć. Kilku hodowców z Zamojszczyzny zadeklarowało wstąpienie  do naszego Klubu, KHGWiA.

Pragniemy podziękować Zarządowi Zamojskiego Stowarzyszenia za pomoc w  propagowaniu Klubu  i  naszych pupili w Klasie Sport. Będziemy bardzo miło wspominać tę wystawę i miejmy nadzieję że w przyszłym roku Klasa Sport zajmie o wiele  więcej oczek na wystawie i wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie i uznanie.

Mieczysław Sroka

Kierownik Lotów

Dodano 05.02.2015 r.

Roczne zebranie członków Klubu.Klasa Sport.Ekspozycja KHGWiA

na Wystawie Krajowej w Kielcach

Nie mogło zabraknąć klubowiczów na Wystawie Krajowej w Kielcach. Oczywiście obstawiona została Klasa Sport na hali wystawienniczej. Swoje gołębie zgłosili do rywalizacji sportowej hodowcy , a zarazem członkowie naszego Klubu: Ryszard Nowak i Alek Budzyński- Zamojskie, Zygmunt Miazek i Andrzej Liwczak- Roztoczańskie wys., Andrzej Liwczak – Serbskie wys. , Antoni Oruba i Alek Budzyński- Wys. Budapesztańskie, Andrzej Wojciechowski – Tipplery angielskie,Jan Furtacz i Michał Czuba – Rollery z Birmingham

Zdobyte tytuły w Klasie Sport nawystawie w Kielcach :

1.Wyróżniony Lotnik w rasie Zamojski (WL)- hod. Ryszard Nowak

ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 49 min.

 1. Wyróżniony Lotnik w rasieRoztoczański wysokolotny( WL) – hod. Zygmunt Miazek

ocena sędziowska 88 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 58 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasieSerbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

 1. Wyróżniony Lotnik w rasieWysokolotny budapesztański ( WL) – hod. Antoni Oruba

ocena sędziowska 86 pkt., Wynik –Klasa Sport 14 godz. 35 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasieTippler angielski ( NL)-hod. Andrzej Wojciechowski

ocena sędziowska- b.o. (brak wzorca), Wynik –Klasa Sport 15 godz. 08 min.

 1. Wyróżniony Lotnik w rasieRoller z Birmingham( WL) – hod. Michał Czuba

ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 11,7 pkt.

Nagrody-puchary dla zwycięzców zostały uroczyście wręczone w niedzielę, w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Klasa Sport daje naszym klubowiczom wiele satysfakcji. Można powiedzieć 2w1. Gołębie zostają ocenione przez sędziego za eksterier, a równocześnie prezentują swoje walory lotowe i rywalizują w Klasie Sport. Zainteresowanie tą nową dyscypliną na wystawach jest coraz większe. Dołączają do nas, do KHGWiA m. innymi hodowcy z Pomorza ze swoimi Sokołami gdańskimi oraz hodowcyz Zamojszczyzny.

Wystawa Krajowa w Kielcach , podobnie jak w zeszłym roku była okazją do promowania naszego Klubu. Bogata ekspozycja- stoisko, woliery, tablica reklamowa i flaga klubowa przyciągała zainteresowanych naszą działalnością. A członek naszego Klubu, Jan Zduniak uatrakcyjnił wystawę pokazami swoich oswojonych gołębi akrobatycznych, połączonymi z magią i iluzją . Jego występy przed publicznością odbyły się czterokrotnie ( po dwa w sobotę i niedzielę). Wielkie gratulacje i podziękowania składamy w imieniu Klubu.

W sobotę wieczorem 18-tu członków naszego Klubu spotkało sięna Wieczorku Hodowcy, zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku. Bogate menuoraz program artystyczny sprzyjały integracji i wspólnej zabawie.

W niedzielę , w Sali Konferencyjnej odbyło się roczne zebranie członków Klubu, otwarte również dla zainteresowanych. Obrady były bardzo owocne. Podsumowano miniony sezon lotowy, wskazując na większą ilość lotów konkursowych i osiągane coraz lepsze wyniki. Przedyskutowano i uchwalono niektóre zmiany w regulaminach dotyczących lotów konkursowych w sezonie 2015 (zmienione dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej). Następnie zostały uroczyście wręczone nagrody wewnątrzklubowe dla tegorocznych zwycięzców w rywalizacji sportowej. Przyznano 14 pucharów za I-sze miejsca i 15 dyplomów za II-gie i III-cie miejsca na listach rankingowych- za najlepsze loty stad w każdej kategorii (zajęte miejsca rankingowe można obejrzeć na stronie klubowej). Wręczono też Certyfikaty obserwatora lotów, przyznane przez Prezydium Kolegium Sędziów przy Polskim Związku.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu do Kielc na Forum / Galerie na naszej stronie.

Miłośników gołębi rasowych wyczynowych będących nawystawie w Lublinie lub Wrocławiu zachęcam do obejrzenia naszych gołębi wKlasie Sport oraz do odwiedzenia naszej ekspozycji.

Wkrótce ukaże się relacja z wystawy w Zamościu. Pozdrawiam, A. Liwczak

Dodano 30.01.2015 r.

Trofeaw KLASIE SPORT nawystawiew Warszawie

Po raz kolejny członkowie naszego Klubu wystawili gołębiewysokolotne i akrobatyczne w Klasie Sport, tym razem w Warszawiew dniach 10 – 11. 01. 2015 r. Na tej prestiżowej wystawie pokazano 1340 gołębi , a wśród nich dumnie prezentowały się gołębie sportowe. Wystawcami gołębi biorących udział w lotach konkursowych byli: Janusz Rak, Antoni Oruba (wysokolotne budapeszteńskie), Andrzej Wojciechowski (tipplery angielskie), Andrzej Liwczak ( serbskie wysokolotne i roztoczańskie wys.) i Stanisław Kopczyński (tiplery zagłębiowskie).Gołębie w Klasie Sport otrzymały oceny sędziowskieza eksterier, a zwyciężyływ poszczególnych rasach ptaki, które osiągnęłynajlepszerezultaty w lotach konkursowych. Zasady wyłaniania najlepszych lotników zostały już opisane przy dwóch poprzednich wystawach. Regulamin Klasy Sportjest dostępny dla zainteresowanych na naszej stronie.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport na wystawie w Warszawie :

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański ( NL) – hod. Antoni Oruba

ocena sędziowska 87 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 55 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Tippler angielski ( NL)-hod. Andrzej Wojciechowski

ocena sędziowska- b.o. (brak wzorca), Wynik –Klasa Sport 15 godz. 08 min.

ZA ZDOBYTE TYTUŁY W KLASIE SPORT klubowicze otrzymali ładne statuetki podczas uroczystości wręczania nagród w niedzielę.

Fotorelacja z wystawy jest na stronie klubowej, na FORUM.

Oprócz Klasy SportKlub nasz zaprezentował bogatą ekspozycję. Dzięki życzliwości i pomocy organizatorów, a w szczególności naszego klubowicza Krzysztofa mogliśmy w dogodnym miejscu postawić flagę klubową, stolik, tablicę reklamową oraz wolierę .

Zainteresowanie Klasą Sport jest coraz większe. Zwiedzający z zainteresowaniem przyglądali się tym nowościom, podzielając nasz pomysł na popularyzację w ten sposób gołębi rasowych sportowych. Kilka osób wypełniło deklaracje członkowskie.

Andrzej Liwczak, przewodniczący

Dodano 22.12.2014 r.

Gołębiew KLASIE SPORT na Expo Silesia w Sosnowcu

ZebranieZarządui członków Klubu

W dniach 12 – 14. 12. 2014 r. po raz drugi w tym sezonie zostały wystawione gołębie rasowe wysokolotne i akrobatyczne w Klasie Sport . Podczas Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików, zorganizowanej przez katowicki związek w ramachtargów Expo Silesia w Sosnowcu, wśród 868 gołębi- 36 ptakówrywalizowało w Klasie Sport. Były to: Rollery z Birmingham -8 szt. Janka Furtacza, Roztoczańskie wysokolotne i Serbskiewysokotne – po 6 szt. Andrzeja Liwczaka, wysokolotne budapesztańskie – 8 szt. . Antoniego Oruby i 6 szt. Alka Budzyńskiego oraz 2 szt. zamojskich też Alka Budzyńskiego. Gołębie otrzymały niezłe oceny sędziowskie za eksterier, od 91 – 94 pkt.. Zwycięzcami zostały oczywiście gołębie, które osiągnęłynajlepszerezultaty w lotach konkursowych w poszczególnych rasach. Każdy bowiem gołąb wystawiany w Klasie Sport posiada Kartę Lotów Konkursowych, wystawianą przez nasz klub – KHGWiA. Wspecjalnej rubryce KLASA SPORT-WYNIK podaje się wyliczony zgodnie z regulaminem wynik do tej dyscypliny.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport na tej wystawie:

 1. Zwycięski Lotnik ( ZWL) w rasie Wysokolotny budapesztański– hod. Antoni Oruba,

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 14 godz. 35 min.

 1. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Serbski wysokolotny – hod. Andrzej Liwczak,

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

 1. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Roztoczański wysokolotny– hod. Andrzej Liwczak,

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.

 1. Najlepszy Lotnik ( NL) w rasie Roller z Birmingham– hod. Jan Furtacz,

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 9,6 pkt.

 1. Najładniejszy w Klasie Sport (NKS) – hod. Antoni Oruba,

gołąb rasy Wysokolotny budapesztański

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 10 godz. 58 min.

Podczas niedzielnej uroczystości wręczania nagród HODOWCY CI OTRZYMALI PUCHARY ZA ZDOBYTE TYTUŁY W KLASIE SPORT.

W sobotę po południu w Sali konferencyjnejExpo Silesia odbyło się zebranie Zarządu naszego Klubu, w którym uczestniczylirównieżinniczłonkowie i sympatycy. Omówiono wiele ważnych spraw bieżących , a także przedyskutowano tematy do załatwienia naZebraniu Członków Klubu w Kielcach. Zebranie to odbędzie się podczas Wystawy Krajowej wKielcach, w niedzielę 25. 01. 2015 r.. Już dzisiaj serdecznie z a p r a s z a m y wszystkich klubowiczów oraz sympatyków. Miło nam będzie równieżspotkać się na wcześniejszych wystawach – w Krakowie( 03 -04.01.2015 r.) oraz w Warszawie ( 10 -11.01.2015 r.), gdzie będą nasze ekspozycje klubowei rywalizacja w KlasieSport.

Fotorelacja z wystawy w Sosnowcu na Forum strony klubowej.

Andrzej Liwczak, przewodniczący

Dodano 20.11.2014 r.

KLASA SPORTna wystawie w Kozach

Zgodnie z nasza zapowiedzią po raz pierwszyzostały wystawione gołębie rasowe wysokolotne i akrobatyczne w Klasie Sportna Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Rasowych w Kozach k. Bielska Białej. Wśród 713 gołębi, w odrębnej ekspozycji konkurowały 32 gołębiew Klasie Sport. Zostały one poddane ocenie sędziowskiej, tak jak pozostałe ptaki na wystawie , a następnie wyłoniono zwycięzców na podstawie osiągniętych wyników w lotach konkursowych. Najlepsze wyniki do Klasy Sport sędziowie odczytywali z Kart Lotów Konkursowych, wystawianych przez nasz klub, KHGWiA.

Zdobyte tytuły w Klasie Sport:

 1. Zwycięzki Lotnik w rasie Zamojski( ZWL)- hod.Aleksander Budzyński,

ocena sędziowska 91 pkt., Wynik –Klasa Sport 3 godz. 00 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Serbski wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Roztoczański wysokolotny( NL) – hod. Andrzej Liwczak

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 6 godz. 20 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Wysokolotny budapesztański ( NL) – hod. Aleksander Budzyński

ocena sędziowska 93 pkt., Wynik –Klasa Sport 11 godz. 41 min.

 1. Najlepszy Lotnik w rasie Roller z Birmingham ( NL) – hod. Jan Furtacz

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 9,6 pkt.

 1. Najładniejszy w Klasie Sport (NKS) – hod. Andrzej Liwczak

gołąb rasy Serbski wysokolotny

ocena sędziowska 94 pkt., Wynik –Klasa Sport 5 godz. 17 min.

ZA ZDOBYTE TYTUŁY HODOWCY CI OTRZYMALI NAGRODY RZECZOWE- patrz fotorelacja z wystawy na portalu” Gołębnik”, a także wkrótce na naszym Forum klubowym.

Zapraszamy na Śląską Wystawęna Expo Silesia w Sosnowcuw dniach 13 – 14. 12. 2014 r., podczas której będą również wystawianegołębie w KLASIE SPORT.Zachęcamy też do odwiedzenia stoiska KHGWiA, oznaczonego charakterystyczną naszą flagą klubową.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

01.10.2014 r.

KLASA SPORT – NOWOŚĆ NA WYSTAWACH !!!!!

Pragnę poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę, że decyzją władz PZHGRIDI, począwszy od sezonu wystawowego 2014/2015, wprowadza się  na wszystkie wystawy nową formę rywalizacji – Klasę Sport dla gołębi rasowych z grupy lotnych. Dotyczy to gołębi biorących udział w oficjalnych lotach konkursowych w Klubie Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Warunki wystawiania i konkurowania w Klasie Sport określa Regulamin  Klasy Sport. Potwierdzeniem udziału  gołębi w oficjalnych zawodach  będą Karty Lotów Konkursowych, wystawiane przez w/w klub. KHGWiA  ma zasięg ogólnopolski, daje więc możliwość uczestnictwa każdemu członkowi organizacji będącej w strukturach Polskiego Zwiazku. Wprowadzenie Klasy Sport na wystawy nie tylko je uatrakcyjni, ale także przyczyni się do większej popularyzacji ras gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. Pokazywanie ich umiejętności sportowych na wystawach powinno przyciągnąć uwagę  i zachęcić nowych  hodowców  do czynnego udziału w lotach konkursowych i rywalizacji sportowej.

Zrealizowanie tego pomysłu stało się możliwe dzięki poparciu Prezesa PZ, Jana Pajki oraz współpracy i pomocy ze strony Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Edwarda Gersztyna, za co składam im w imieniu zarządu Klubu serdeczne podziękowania.

Zatwierdzony Regulamin Klasy Sport oraz załączniki: „Karta Lotów Konkursowych dla gołębi wysokolotnych”  i  „Karta Lotów Konkursowych dla gołębi akrobatycznych” przedstawiam poniżej.

Andrzej Liwczak

R E G U L A M I N

KLASA SPORT – gołębie lotne

na wystawach lokalnych, regionalnych i krajowych PZHGRiDI

 1. Zasady ogólne
 2. Hodowca chcąc wystawić gołębie w KLASIE SPORT dokonuje zgłoszenia Organizatorowi na ogólnych zasadach, przewidzianych Regulaminem Wystawy.
 3. Zgłoszone gołębie muszą mieć:

– znormalizowane obrączki obowiązujące w Federacji Europejskiej (EE). Dopuszcza się dodatkową obrączkę tzw. adresówkę, która musi być podczas wystawy zaklejona.

– zaliczone loty konkursowe w bieżącym sezonie lotowo – wystawowym.

 1. Organizator udostępnia dla KLASY SPORToczka wystawowe zgrupowane w jednym miejscu, przy pozostałych gołębiach zgłoszonych na wystawę.
 2. Na każdym oczku wystawowym umieszcza się Kartę Oceny Gołębiaz adnotacją u góry „KLASA SPORT”orazKartę Lotów Konkursowych.
 3. Wystawca przy wkładaniu gołębi do oczek wystawowych dostarcza organizatorowi Karty Lotów Konkursowych, zawierających potwierdzenie odbycia przez gołębia przynajmniej jednego lotu konkursowego w ostatnim sezonie lotowym.

Karty Lotów Konkursowych sąwystawianeprzezKlub działający w strukturach Polskiego Związku iorganizujący loty konkursowe na podstawie regulaminów zaakceptowanych przez Kolegium Sędziów przy PZ.

 1. W Katalogu Wystawy organizator umieszcza informacje o wystawianych gołębiach w KLASIE SPORT dla poszczególnych ras, wyszczególniając:nazwisko wystawcy, rasę gołębia, ocenę z Karty Oceny Gołębia, wynik wKLASIE SPORT z Karty Lotów Konkursowych, zdobytą nagrodęw Klasie Sport.
 2. Organizator zapewnianagrody w Klasie Sport na zasadachprzewidzianych w Regulaminie Wystaw.
 1. Zasady nagradzania w KLASIE SPORT:
 1. Podstawowym kryterium uzyskiwania tytułów w KLASIE SPORTsą osiągnięcia gołębi w lotach konkursowych w ostatnim sezonie lotowym, na podstawie indywidualnych Kart Lotów Konkursowych.
 2. Gołębie rywalizują w każdej rasie osobno, bez podziału na młode i dorosłe.

3.Sędzia w pierwszej kolejności dokonuje oceny każdego gołębia na podstawie obowiązującegowzorca i wypełnia Kartę Oceny Gołębia.

 1. Z dalszej rywalizacji zostająwyeliminowanegołębie, które na Karcie Oceny Gołębia otrzymają od sędziego wpis BO ( bez oceny). Nie dotyczy to ras nie posiadających zatwierdzonego wzorca ( np. tippler angielski), ale uznanych i dopuszczonych do konkursów przez Klub za zgodą Kolegium Sędziów.
 2. Nagradzanie gołębi w Klasie Sport odbywa się wg następujących zasad:
 3. a) tytuły są przyznawane w każdej rasie osobno, w oparciu o wyniki z lotów konkursowych , które wpisane są wKarcie Lotów Konkursowych, w specjalnej rubryce: „KLASA SPORT – WYNIK”. W przypadku jednakowych wynikówo zwycięstwie decyduje lepsza ocena w Karcie Oceny Gołębia, a w następnej kolejności wskazanie sędziego.
 4. b) tytuły są analogiczne do tych, któreokreśla Regulamin WystawPZHGRiDI, odpowiedniodla wystawkrajowych, regionalnych i lokalnych :

– Sportowy Mistrz Polski w rasie, skrót SMP ( odpowiednik Mistrza Polski w rasie- MP)

– Kolekcje Klasy Sport ( odpowiednik Kolekcji od I-III)

– Zwycięski Lotnik w rasie , skrót ZWL ( odpowiednik Zwycięzcy w rasie- ZW)

– Wyróżniony Lotnik w rasie, skrót WL ( odpowiednikWyróżnionego w rasie- W)

– Najlepszy Lotnik w rasie, skrót NL ( odpowiednik Najlepszego w rasie- NR)

 1. c) Dodatkowy tytuł uznaniowy – Najładniejszy w Klasie Sport, skrót NKS otrzymuje gołąb z najwyższą punktacjąw Karcie Oceny Gołębia, spośród wszystkich gołębi wystawianych w Klasie Sport.. W przypadku jednakowych ocen o zwycięstwie decydujewskazanie sędziego. O przyznaniu nagrody rzeczowej za ten tytuł decyduje Organizator wystawy.
 2. d) Sędzia wpisuje uzyskane tytuły w Karcie Oceny Gołębia w rubryce „Uzasadnienie”oraz przekazuje Organizatorowi wszystkie informacje potrzebne do umieszczenia w Katalogu Wystawy.

Załączniki:

– Karta Lotów Konkursowych-dla gołębi wysokolotnych > zobacz <
– Karta Lotów Konkursowych-dla gołębi akrobatycznych> zobacz <