INFORMACJE

          Wrocław 06-06-2021.r

 

    INFOMACJA

 

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Klubu termin

Walnego  Zjazdu Członków Klubu uległ zmianie

i odbędzie się  20-06-2021r. we Wrocławiu

 1. Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych

Pierwszy termin 13:30

 

                                                                          (proszę o potwierdzenie obecności)

                                                 

                                                                                                                                             Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                               Andrzej Wojciechowski

                                                                                                 

 

                                                                                                                               Wrocław   25-05-2021r.

 

 

                                                                                                                        

                                                                               Informacja                        

 

                                             Informacja o terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

                                             Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                              27- 06 – 2021r. we Wrocławiu pierwszy termin godz.10

                                              drugi 15 min. później

                                             Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych.

                                             W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

                                              ulec zmianie.

                                                                     

                                                                                                                                                   Zarząd KHGWiA

 

 

                                                                             

                                 

 

                          

                                                                      WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

                                     Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                                                       Wrocław 27-06-2021r.

  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania ,przybyłych członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania .
 3. Zatwierdzenie ważności obrad.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu z działalności za 2020r.
 5. Sprawozdanie Kierownika Lotów.
 6. Sprawozdanie Skarbnika klubu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi ( na wniosek kom. rew.)
 10. Dyskusja o sprawozdaniach.
 11. Zmiany w regulaminie Klubu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze  względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

                                                                                                        Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                           Andrzej Wojciechowski

                                                                                                   

 

                                                                                                                               Wrocław 04-05-2021r.

 

        Informacja

 

Informacja o planowym terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

            Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

20-06- 2021r.  albo 27-06-2021r. we Wrocławiu ul. Klecinska 124

na terenie ogródków  działkowych.

W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

ulec zmianie.

                                                                         

 

 

                                                                                                               Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                              Andrzej Wojciechowski

 W sobotę 27-02-2021r. odbyło się spotkanie członków

Klubu Hodowców Gołębi  Wysokolotnych i Akrobatycznych

z powodu COV19 i odległości do pokonania, nie wszyscy mogli dojechać  na wydanie

nagród za udział w lotach  konkursowych  w sezonie 2020r.

 obecnym na spotkaniu rozdano puchary i nagrody za udział w konkursach:

 

KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH i AKROBATYCZNYCh  Sezon 2020r.

  Debiut  Roller  Birmingham  gr. 1-młode

                 Kol.       Adam Szymański   Sezon 2020r.  226 pkt.

 Tipler Zagłębiowski  –  młode 

           Kol.     Marek Majerczak   NL  Sezon 2020r. 3 h: 38 min

 Zamojskie   Młode             

           Kol.     Mieczysław Sroka     NL  Sezon 2020r.    1 h: 53 min.

Zamojskie Dorosłe            

            Kol.     Mirosław  Gdak     NL  Sezon 2020r.       4 h: 48 min

 Roztoczański    Wysokolotny  – młode 

                 I    Miejsce        Kol.     Jacek Bereżnicki       Sezon 2020r.  4 h:   7 min

                 II  Miejsce         Kol.     Mieczysław Sroka    Sezon 2020r.       26 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny –  młode            

                 Kol.     Eugeniusz Liszewski   NL    Sezon 2020r. 5 h: 20 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny – dorosłe                

                  Kol.     Eugeniusz Liszewski                                      NL   Sezon 2020r.       7 h :57 min

Wysokolotny  Budapesztański  – młode

   Rekord w rasie     I MIEJSCE     Kol.      Antoni Oruba                  Sezon 2020r.   2831 pkt.   9 h: 57 min

                                  II MIEJSCE     Kol.     Wojciech Gałęzowski    Sezon 2020r.   2536 pkt.    7 h: 38 min

 

 

Tippler  Angielski – młode

                  I MIEJSCE        Kol.     Zygmunt Stefaniuk                   Sezon 2020r.   12 h:  10 min

                  II MIEJSCE       Kol.     Andrzej Wojciechowski           Sezon 2020r.   11 h:  50 min.

Debiut     III MIEJSCE        Kol.    Andrzej Feszter                        Sezon 2020r.     8 h : 16 min.

Tippler Angielski –  dorosłe

           Kol.  Adam Zagańczyk   NL      Sezon 2020r.  14 h:   9 min.     

 

Wszystkim gratulujemy zdobytych nagród .

 

COV 19 ogranicza spotkania oraz  przemieszczanie  się jest utrudnione mamy nadzieję że   

w tym roku 2021 pandemia wygaśnie i będzie można spokojnie odbywać loty .

Sympatyk Gołębi Wysokolotnych Mirosław Prycik Prezes firmy Dolnośląski Akcelerator

Technologii  i Innowacji w ramach długoletniej współpracy z przewodniczącym KHGWiA

Andrzejem Wojciechowskim ufundował dla wszystkich zwycięzców dodatkowe nagrody.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

                                                                                                             Wrocław 25-01-2021r.

Informacja

 

Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  informuje że planowane zebranie

sprawozdawcze za 2020r. odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, z powodu pandemii COV 19 .

 

Rozliczenie oraz wszystkie sprawy  Klubu odbędą się drogą mailową .

                                                                                                                                                     Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski