Materiał szkoleniowy dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych.

Dodano 23.07.2017 r.                                                                                                                                     opracował A.Liwczak

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych

dotyczy: oceny punktowej lotu dla wys. budapeszteńskich

Poniższy materiał zawiera:

Regulamin punktowej oceny < pobierz > lotu dla wys. budapeszteńskich- z objaśnieniami

w kolorze zielonym

Dwa przykłady ( Przykład 1 i Przykład 2)– a w każdym nich :

– Tabela pomocnicza zapisu przebiegu lotu

-Protokół z lotu wypełniony w części dotyczącej obliczania punktów za lot

Uwaga:

• Tabela pomocnicza jest przydatna do rejestracji przebiegu lotu oraz

obliczania czasów i punktów , potrzebnych do wypełnienia protokołu.

Tabela do wypełniania jest do pobrania na naszej stronie w zakładce-
Druki do pobrania < pobierz >

• Dla przypomnienia- z każdego lotu wys. budapeszteńskich obowiązkowo

trzeba wypełnić dwa protokoły (… dla gołębi wysokolotnych- tradycyjny

i ..dla oceny punktowej- ten nowy). Tego drugiego nie wypełnia się ,

jeżeli stado konkursowe liczy mniej niż 7 szt.

 

Do Pobrania :

Regulamin punktowej oceny lotu dla wys. budapesztańskich 2017 

PRZYKŁAD 1- opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 1-Protokół z lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

RZYKŁAD 2-opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 2-Protokół lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

TABELA POMOCNICZA -Regulamin punktowej oceny dla budapeszteńskich